Informace k situaci v oblasti řízení motocyklového sportu

30.10.2011 20:10

 

Informace k situaci v oblasti řízení motocyklového sportu


Informace pro jezdce, pořadatele a kluby aktivní v motocyklovém sportu
Vzhledem k vývoji situace v oblasti řízení motocyklového sportu a množství dotazů ze strany našich členů sdělujeme následující:

  • Autoklub České republiky je nadále jediným členem FIM za Českou republiku a tudíž zodpovídá za řízení motocyklového sportu v České republice
  • Tato skutečnost může být změněna pouze rozhodnutím valného shromáždění FIM
  • Veškeré sportovní podniky, vyhlašování mistrů jednotlivých disciplín, zasedání komisí, atd. se konají beze změny
  • Sekretariát Federace motocyklového sporu AČR nadále vykonává veškeré funkce nutné k zajištění fungování motocyklového sportu (licence, žádosti o pořádání podniků, pojištění, atd.)
  • Autoklub České republiky se vyjádří k celé situaci v rámci tiskové konference dne 2.11.2011
   
27.10.2011

Stanovisko Autoklubu ČR (pdf, 392kb)

Zdroj: AČR  https://www.autoklub.cz/

 

Diskusní téma: Informace k situaci v oblasti řízení motocyklového sportu

Datum: 30.10.2011

Vložil: František

Titulek: Pro úplnost stanovisko MŠMT

Praha, 26. října 2011 – Podle stanoviska MŠMT již Autoklub České republiky (AČR) není nejvyšší autoritou motocyklového sportu v zemi. Stejně jako tomu bylo před rokem 2001, stát bude ve věci motosportu jednat s novým nezávislým sdružením.

Ministr školství, mládeže a tělovýchovy na začátku října rozhodl o zásadní změně v oblasti motocyklového sportu. Tzv. nejvyšší národní autoritou pro motosport již nebude AČR, ale nově vzniklý Český svaz motocyklového sportu (ČSMS). Ministr o tom na začátku října zpravil dopisem i ženevskou centrálu Mezinárodní motocyklové federace (FIM).
„Na Autoklub se množily stížnosti od samotných jezdců, promotérů i pořadatelů. Týkají se různých odvětví, mj. endura, ploché dráhy nebo brněnské GP. Upadá také péče o mládežnický a dětský sport,“ vysvětlil ministr Josef Dobeš a vyslovil přesvědčení, že nový svaz posune toto odvětví správným směrem.

Důležitým motivem změny bylo i upozornění na možné netransparentní zacházení s veřejnými prostředky, kdy dotace MŠMT určené pro motocyklový sport často nedoputovaly tam, kam byly určeny. Proto nechá ministr podrobit AČR veřejnosprávní kontrole a nezávislému forenznímu auditu.

Krok je plně v kompetenci ministra

V návaznosti na ministrův krok se objevily spekulace o překročení pravomocí a narušování autonomie sportu, kterou garantuje Olympijská charta. MŠMT se přitom řídí zákonem č. 2/1969 Sb. a jeho paragrafem 7, který úřadu přisuzuje mj. „oblast státní péče o sport a sportovní reprezentaci státu“.

Navíc ministerstvo již národní autoritu dříve určovalo. „Stanovisko k národní autoritě roku 2000 zaslal ministr Eduard Zeman. Tehdy ovšem ve prospěch Ječmínkova AČR. Pokud mne nyní pan Ječmínek, tento druhý muž Sazky, kritizuje, tak jen předvádí účelový výklad zákona, “ podotkl ministr.Ministerstvo zaslalo federaci pouhé doporučení. O platnosti členství, a tedy potvrzení autority ČSMS, rozhodne nezávisle sama FIM během prosincového zasedání. Změna se přitom týká výhradně motorek, automobilový sport je u nás i nadále řízen Autoklubem ČR.Renáta Bartková-Sodomková
Odbor vnějších vztahů a komunikace
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Přidat nový příspěvek