INFORMACE O PŘÍPRAVÁCH MM ČR V MOTOKROSU - LR COSMETIC/ADOS CUPU 2011.

25.02.2011 17:14

 

 
Vážená zástupci MÉDIÍ,

obracím se na vás jako zástupce sportovně-organizační společnosti FORSAGE spol. s r.o. společně se zástupci motocyklové sportovní autority FEDERACE MOTOCYKLOVÉHO SPORTU AČR se záměrem předání aktuálních informací o současné situaci v přípravách MM ČR MOTOKROS 2011.

Na úvod nejprve krátké statistické shrnutí dosavadní MX práce. Během předchozích let spolupráce (2003 až 2010) bylo společně s AČR/FMS AČR/SM AČR a JEDNOTLIVÝMI POŘADATELI zorganizováno přesně 55 závodů MM ČR v MOTOKROSU v těchto lokalitách - Kaplice 7 x, Pacov 7 x, Kramolín 6 x, Loket 6 x, Šumperk 6 x, Jinín 4 x, Petrovice 4 x, Holice 3 x, Stříbro 3 x, Třemošnice 3 x, Vranov 3 x, Přerov 2 x a Dlouhá Loučka 1 x. Zdařilý byl z organizačního a mediálního pohledu především poslední ročník, kdy bylo např. v televizně nejúspěšnějším roce všech 7 závodů seriálu vysíláno Českou televizí s celkovou stopáží záznamu 10 hodin/18 minut a motokrosu se věnoval pravidelně i specializovaný motopořad Svět motorů. Na dobré úrovni byla také další medializace, organizace dílčích závodů seriálu, jejich propagace, sportovní úroveň a snad i divácký zájem veřejnosti. To vše jsou základní stavební atributy pro další pokračování motokrosové práce v dalším období.

Po předchozích OSMI letech novodobé historie MM ČR totiž v letošním roce začíná částečná NOVÁ ÉRA českého motokrosu ve smyslu nového sportovně–organizačního modelu pořádání tohoto domácího prestižního motokrosového seriálu. Na základě dosavadní spolupráce a zkušeností s organizací MX seriáluMM ČR MOTOKROS jsme v souladu s dohodou FMS/SM AČR oslovili v začátku letošního roku vytipované partnerské subjekty vyvíjející aktivity v terénním sportu se snahou o zajištění stabilního stěžejního partnera mistrovského seriálu pro další období. Jsme proto rádi, že v současné době byla uzavřena dohoda na dlouhodobější zastřešení tohoto seriálu s dlouholetým příznivcem a podporovatelem domácího motokrosu – společnostmi LR HEALTH & BEAUTY SYSTEMS, BUKSA & PARTNER MARKETING-MANAGEMENT a LR COSMETIC ADOS. Vedení těchto společností má zájem pomoci udržet stávající úroveň MM ČR MOTOKROS a navíc podpořit jeho další organizační růst a rozvoj. V souladu s touto dohodou jsme následně projevili i oficiální zájem o pokračování naší spolupráce s AUTOKLUBEM ČESKÉ REPUBLIKY, jeho motocyklovou sportovní autoritou FEDERACE MOTOCYKLOVÉHO SPORTU AČR a výkonnou složkou SVAZ MOTOKROSU AČR. Dne 14. ledna 2011 jsme předložili písemný materiál „NÁVRH PROJEKTU PRO ORGANIZACI MM ČR MOTOKROS V ROCE 2011“, který byl nakonec po projednání schválen a posloužil jako podklad pro nový smluvní vztah v podobě „SMLOUVY O VZÁJEMNÉ SPOLUPRÁCI PŘI ORGANIZACI MM ČR v MOTOKROSU“ mezi AČR a FORSAGE, která byla v současné době podepsána. Na základě toho se budeme v nejbližších třech letech opět podílet na spoluorganizaci MM ČR MOTOKROS, a proto považuji za důležité navázat v této záležitosti znovu přímý vztah a osobní jednání se všemi zainteresovanými subjekty – sportovní autoritou, partnery seriálu, pořadateli, předními MX týmy/jezdci a médii.

S pozdravem se na další dobrou spolupráci v sezóně 2011 těší

Ing. Jan JUŘIČKA - FORSAGE spol. s r.o.

ORGANIZAČNÍ KOORDINÁTOR MM ČR MOTOKROS 2011


NÁVRH PROJEKTU PRO ORGANIZACI

MEZ M ČR MOTOKROS V ROCE 2011

PŘEDBĚŽNÝ INFORMATIVNÍ MATERIÁL PRO ZÁSTUPCE MÉDIÍ

NÁVRH TERMÍNOVÉHO KALENDÁŘE 2011 A SPORTOVNÍ PRŮBĚH SERIÁLU

Svaz motokrosu zpracoval níže uvedený návrh termínů a míst pořádání dílčích závodů seriálu MM ČR pro rok 2011, který byl projednán ve VV SM AČR, schválen FMS a akceptován TGP.

A) MEZINÁRODNÍ MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY V MOTOKROSU JEDNOTLIVCŮ

- nově seriál SEDMI závodů tříd MX2, MX3-OPEN a VETERÁN na území ČR - nejdůležitější a prestižní MX seriál s prioritou vůči všem u nás pořádaným MX podnikům s výjimkou závodu MS/ME a závodu Družstev.

1. MX areál PACOV - NEDĚLE 08. května 2011, AMK Pacov v AČR

2. MX areál PETROVICE - NEDĚLE 05. června 2011, AMK Petrovice

3. MX areál HOLICE - NEDĚLE 03. července 2011, AMK Holice v AČR

4. MX areál VRANOV - NEDĚLE 24. července 2011, AČR AMK Zbrojovka Brno

5. MX areál KRAMOLÍN - NEDĚLE 28. srpna 2011, Automoto klub Nepomuk v AČR

6. MX areál JINÍN - SOBOTA 24. září 2011, OFF ROAD KLUB JINÍN v AČR

7. MX areál PŘEROV - NEDĚLE 09. října 2011, AK Přerov - město v AČR


B) MEZINÁRODNÍ MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY V MOTOKROSU DRUŽSTEV

samostatný JEDNODENNÍ závod tříčlenných motokrosových družstev/týmů na území ČR – jedinečný prestižní MX závod s prioritou vůči všem u nás pořádaným MX podnikům s výjimkou závodu MS/ME a sólo závodů MM ČR MX Jednotlivců.

7. MX areál KAPLICE - NEDĚLE 16. října 2011, AMK v AČR Kaplice

· SPORTOVNÍ AUTORITA ve spolupráci s pořadateli dílčích závodů zajistí komplexně sportovní oblast seriálu a jeho dílčích závodů (řády, činovníci, jezdci atd.).

· Při výběru termínů byla preferována nekoliznost vůči závodům MS MX3, ME, mistrovství Slovenska, jednou se závod našeho seriálu kryje s MX mistrovstvím Rakouska a dvakrát s Německem, závod Družstev je bez termínové kolize s okolními státy.

· Název seriálu pro rok 2011 je „LR COSMETIC/ADOS CUP“.

· Do celkových výsledků MEZ M ČR Jednotlivců se nezapočítávají 2 jízdy, do výsledků tak bude každý jezdec zapisovat z celkových 14 jízd v 7 závodech celkem 12 jízd v podobě nejvyššího počtu dosažených bodů!

· POPRVÉ je seriál na přáni TGP vypsán v kategorii jednotlivců pro celkem 7 závodů, staronovými pořadateli oproti roku 2010 jsou Petrovice u Karviné a Jinín. Závěrečné slavnostní vyhlášení seriálu proběhne společné po závodu DRUŽSTEV v KAPLICI (tedy i pro JEDNOTLIVCE).

· Podstatné věci obdobné jako v roce 2010 - ponechány závody tříd MX2 + VETERÁN + MX3-OPEN v tomto pořadí, jezdcům umožněn start ve více třídách, časový harmonogram pro závod ve variantě „A“ = STANDARD a „B“ = EXTRÉM, před startem každé jízdy nepovinné zaváděcí kolo.

· Aktuálně vedoucí jezdec celkového pořadí každé třídy opatří VŠECHNY 3 tabulky svého motocyklu červeným podkladem se svým příslušným bílým startovním číslem.

· V odpoledním závodě nastupuje 40 jezdců v každé třídě do dvou samostatně bodovaných jízd na pevně stanovený čas (třída Veterán 15 minut, ostatní 30 minut) + 2 kola, dle dosaženého pořadí v jízdě jsou jezdci bodováni za umístění od 1. do 20. místa body 25-22-20-18-16-15-14-13-12-11-10-9-8-7-6-5-4-3-2-1, v rámci VETERÁNŮ je vyhlášeno i pořadí jezdců s věkem nad 50 let.

· VYHLÁŠENÍ VÍTĚZŮ KAŽDÉ JÍZDY – bezprostředně po dojetí jezdců v každé jízdě budou dekorováni její vítězové v prostoru vyhlášení mimo vlastní závodní trať- představení jezdců/motocyklů, věnce/ceny, rozhovory. Ihned po poslední jízdě proběhne ve stejném místě důstojný ZÁVĚREČNÝ VYHLAŠOVACÍ CEREMONIÁL všech 3 tříd MM ČR MX.

· V průběhu sportovního odpoledne každého z dílčích závodů seriálu bude uspořádána AUTOGRAMIÁDA PŘEDNÍCH JEZDCŮ MM ČR MOTOKROS.

· „HOLESHOT“ = vyhodnocení jezdce s nejlepším startem, soutěž je vypsána pro každou třídu a každou jízdu MM ČR = MX2 + MX3-OPEN + VETERÁN. Ihned po jízdě bude provedeno předání šeku na FINANČNÍ PRÉMII pro jezdce, který první přejede HOLESHOT čáru vyznačenou POŘADATELEM v oblasti první startovní zatáčky.

· Po skončení seriálu jednotlivců obdrží nově PRVNÍ 3 jezdci každé soutěžní třídy velmi hodnotné ceny.

ZÁKLADNÍ ORGANIZAČNÍ ASPEKTY SERIÁLU MM ČR MOTOKROS

· Bude zajištěna minimálně stejná organizační a mediální úroveň ve srovnání s rokem 2010.

· FORSAGE jako ORGANIZAČNÍ KOORDINÁTOR bude zajišťovat v seriálu jeho organizaci s důrazem na spolupráci se sportovní autoritou, pořadateli a médii – jako doposud bude zabezpečovat všestranné organizační zajištění seriálu i jeho dílčích závodů.

· Bude zajištěno TELEVIZNÍ VYSÍLÁNÍ ČT4 Sport z KAŽDÉHO závodu seriálu v tomto rozsahu reportáží ve specializovaném motoristickém magazínu Svět motoru a dále samostatných TV záznamů.

· Se záměrem užší komunikace organizátora a sportovní autority s jezdci bude zorganizována pracovní schůzka s manažery předních motokrosových týmů za účasti zástupců SM AČR, při které budou projednány organizační aspekty a spolupráce při pořádání seriálu MM ČR MOTOKROS a jeho dílčích závodů s důrazem na organizační spolupráci organizátora/pořadatelů s týmy a jezdci.

· SPORTOVNÍ AUTORITA pomůže zajistit na základě svých dosavadních vztahů kontakty na význačné zástupce novinových a případně dalších médií s předpokladem navázání další přímé spolupráce ze strany ORGANIZAČNÍHO KOORDINÁTORA, zvýšená pozornost bude věnována zajištění chodu tiskového střediska na každém závodišti.

· I nadále budou ve vztahu k MM ČR MOTOKROS funkční specifické webové stránky na serveru: https://www.moto-cross.cz/ se zabezpečením bezprostředního výsledkového servisu a aktualit v den závodu průběžně přímo ze závodiště.

V Brně 21. února 2011

S pozdravem se na další dobrou spolupráci v sezóně 2011 těší

Ing. Jan JUŘIČKA - FORSAGE spol. s r.o.

ORGANIZAČNÍ KOORDINÁTOR MM ČR MOTOKROS 2011