Informace o přípravě na sezónu 2012 - Czech Enduro Junior Team

05.01.2012 17:00

    Informace o přípravě na sezónu 2012

  Předem bychom chtěli popřát pevné zdraví a mnoho sportovních úspěchů v roce 2012. Přinášíme několik informací o přípravách na sezónu 2012. Do konce listopadu jsme zpracovali a za disciplínu Enduro odeslali dotazníky s žádostí o dotace na MŠMT v roce 2012. V současné době se připravujeme na oponentní řízení na ministerstvu. Proběhla schůzka VV enduro a manažerů reprezentace a byly určeny priority na sezónu 2012.Vrcholem celé sezóny bude účast seniorské a juniorské reprezentace na ISDE 2012.

  1. Soutěže pro sezónu 2012

Juniorská reprezentace bude v roce 2012 soutěžit v seriálu ME a ISDE 2012 v Německu

  1. Výběr jezdců 2012

Seriál ME začíná v květnu. Do té doby plánujeme reprezentační srazy. Na těchto srazech proběhnou fyzické a jezdecké testy. První závody seriálů Mez. M ČR budou zároveň nominační. Po získání informací o výši dotace na reprezentaci bude určen počet podporovaných jezdců. Do konce ledna budou jezdci osloveni a pozváni na první sraz, jehož termín bude oznámen

  1. ISDE 2012

Do 15.02 2012 bude odeslána předběžná přihláška a zaplaceno 25% startovného za jezdce juniorského a seniorského Trophy teamu.

O průběhu přípravy reprezentace Vás budeme průběžně informovat

 

Karel SCHEDER

Manažer juniorské reprezentace ČR enduro