Memoriál Libora Podmola

14.10.2009 22:58

 

11.ročník Memoriálu LIBORA PODMOLA

ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ

Název podniku: Přebor družstev ÚAMK CUP 2009 – CROSS COUNTRY DVOJIC
a
11.ročník Memoriálu LIBORA PODMOLA
Číslo podniku:
Datum pořádání: 31.10.2009
Pořádající federace: ČMF a ČAM ve spolupráci s ÚAMK ČR, Na strži 1837/9, 140 02 Praha 4Místo podniku: Branky u Valašského Meziříčí
Přístup: Příjezd po silnici z Valašského Meziříčí směr Bystřice pod Hostýnem v obci Branky odbočit vpravo směr Kladeruby na horizontu odbočít vlevo. (1km)
Kategorie: „A“-OPEN: Bez rozdílu kubatur (jezdci držitelé jakékoliv licence)
„B“-HOBBY: Bez rozdílu kubatur (jezdci nevlastnící licenci)
„C“-VETERÁN nad 40 let bez rozdílu kubatur ročníku 1968 a starší
Ve sporných případech o zařazení do jednotlivých kategorií rozhoduje ředitel a proti tomuto rozhodnutí není odvolání

1. POŘADATEL:

Název Klubu: Motokros veterán klub Valašské Meziříčí
Sídlo: Husova 360 Valašské Meziříčí 757 01
Zodpovědná osoba: Juroška Jaroslav
Tel.: +420 602 777 916
E-mail:
Sekretariát soutěže: Motokrosový areál Branky
otevřen: 30.10.2009 od 14,00 hod.
2. OFICIÁLNÍ ČINOVNÍCI:

Ředitel soutěže: Jaroslav Juroška
Sportovní komisař: Oldřich Hájek
Technický komisař: Martin Lacko
Hlavní časoměřič: Radomír Navrátil
Zdrav. zabezpečení: Nemocnice Valašské Meziříčí
Soutěž bude uspořádána v souladu se Všeobecným sportovním řádem ČAM-ČMF., příslušnými přílohami a tímto schváleným Zvláštním ustanovením
3. PŘIHLÁŠKY: Poštou na adresu Motokros veterán klub Valašské Meziříčí Husova 360 Valašské Meziříčí 757 01

elektronickou poštou : k.ucetni@tiscali
4. TRAŤ:
Cross country se pojede na 180 minut , pořadí kategorií na startu 1. Licenční, 2.veteráni, 3.bezlicenční

5. KONTROLA TRATĚ:
Kontrola okruhu a testu bude provedena činovníky 30.10.2009 v 15:00 hodin. V případě nepříznivého počasí může být okruh zkrácen.
6. STARTOVNÍ ČÍSLA:
Budou přidělena pořadatelem při formální přejímce
Na obou motocyklech budou stejná startovní čísla přidělena pořadatelem.
7. PŘEJÍMKA JEZDCŮ:
Přejímka jezdců a strojů administrativní (technická přilba) – 30.10.2009 od 17,00 do 20,00 hod. na závodišti v Brankách v prostoru sekretariátu soutěže.
Jezdec musí předložit všechny příslušné doklady k motocyklu-zákonné pojištění, motocykl odpovídající předpisům a technickým podmínkám pro enduro/motokros a ochrannou přilbu.
8. STARTOVNÉ:
Vklad startující dvojice činí 1000,- Kč (u formální přejímky)
9. POŘADÍ NA STARTU:
Dle přihlášek jezdců u formální přejímky. Startují z první řady licenční+veteráni , druhá a další řada hobby. Rozhodující pro postavení na startu je podepsání přihlášky , které byly zaslány elektr. poštou.
10. ZASEDÁNÍ ČINOVNÍKŮ:
Bude stanoveno ředitelem závodu po ukončení přejímky.
11. PORADA S JEZDCI /OFICIÁLNÍ INFORMACE - ROZPRAVA:
Uskuteční se v prostoru přejímky, čas porady bude upřesněn na oficiální vývěsce. Porady se povinně zúčastní oficiální činovníci a jezdci převzatí do soutěže. Na této poradě se budou projednávat náležitosti týkající se pravidel-řádů a bezpečnosti startu v této soutěži. Podané informace jsou oficiální a na následky absence jednotlivých jezdců plynoucí z případné neinformovanosti nebude brán později zřetel. Ředitel soutěže ani oficiální činovníci nejsou povinni předávat tyto informace navíc jinými způsoby, např. rozhlasovým hlášením či obcházením jezdců v depu. Oficiální informace budou vždy zveřejněny na oficiální vývěsce pořadatele, jejíž umístění bude uvedeno u přejímky jezdců a strojů.
12. ČASOVÝ PLÁN: 30.10.2009 Formální přejímka 17,00 – 20,00 hod.
31.10.2009 Formální přejímka 7,00 - 9,00 hod.
31.10.2009 Rozprava z jezdci 10,00 hod.
31.10.2008 Start první kategorie 11,00 hod.
31.10.2008 Dekorování vítězů 15,00 hod.

Časový harmonogram bude upřesněn dle počtu jezdců a klimatických podmínek, vyhlašování jezdců bude probíhat na
závodišti v Brankách a bude vyhlašováno umístění: licenční do 5.místa, veteráni do 5.místa, bezlicenční do 10.místa.
Bude vyhlášen také nejrychlejší jezdec.
13. PALIVO:
V souladu s předpisy, zakoupené u běžného benzínového čerpadla.
14. PNEU:
Libovolné: Enduro/Kros

15.INFORMACE K SOUTĚŽI:
Uzavřené parkoviště strojů nebude zřízeno. Zřízen bude rovněž pracovní-servisní, předstartovní a startovní prostor. Do předstartovního prostoru jezdec přitlačí převzatý motocykl (označený) nejdříve 10 minut před jeho startovním časem, nebo na výzvu pořadatele. Poté budou jezdci vyvoláváni na start (startovní prostor). Druhý jezdec z motocyklem bude v servisním pracovním prostoru kde bude docházet k střídání jezdců. Zde se budou předávat elektronické čípy. Servis, tankování a případné opravy motocyklů v průběhu soutěže jsou povoleny pouze v pracovním-servisním prostoru. V pracovním-servisním prostoru je povolena práce mechaniků na motocyklu. Zkrácení tratě, nedodržení stanoveného okruhu, nebo provádění tankování moto v jiném než pracovním-servisním prostoru bude trestáno nekompromisně vyloučením. Motocykly nesmí opustit servisní prostor pod trestem vyloučení.
16. POJIŠTĚNÍ:
Podpisem hromadné přihlášky - soupisky do soutěže jezdec potvrzuje, že startuje na vlastní nebezpečí a rizika, že souhlasí s pravidly a zvláštním ustanovením vydaným organizátorem /pořadatelem této soutěže. Dále se jezdec zavazuje, že nebude nárokovat na POŘADATELI škody na motocyklu a jeho příslušenství, vzniklé při nehodě, ohni, nebo jiných případech v průběhu této soutěže. Toto se vztahuje i na případné zástupce, nebo členy rodiny jezdce. Pořadatel se zříká veškeré odpovědnosti za poškození motocyklu a jeho příslušenství, případně jeho odcizení.
Jezdec podpisem potvrzuje, že má uzavřené zdravotní pojištění ze zákona (VZP, OZP, MV atd.), že je pojištěn pro případ úrazu či smrti při sportovních akcích a že nebude požadovat případné odškodnění na pořadateli-organizátorovi. Toto se vztahuje i na případné zástupce, nebo členy rodiny jezdce.
Organizátor/Pořadatel má uzavřenou pojistnou smlouvu na škody způsobené třetím osobám v případě neúmyslného zavinění a na odpovědnost za škodu způsobenou při sportovní činnosti: TREND-KOOPERATIVA a.s., pod číslem: 510 91 55 193.
17. PROTESTY A ODVOLÁNÍ:
Jezdec, oficiální činovník, nebo traťový komisař má právo podat protest proti způsobilosti jezdce, přihlášeného motocyklu, nebo výsledkům. Všechny protesty musí být řediteli soutěže podány písemnou formou nejpozději do 15 minut po oficiálním zveřejnění výsledků a doloženy vkladem 1000,- Kč, který se vrací je-li protest shledán oprávněným. Na odvolání proti rozhodnutí ředitele soutěže nebude brán zřetel. Při zamítnutí protestu zůstává částka pořadateli.
18. OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ:
V depu a časových kontrolách je v době konání soutěže zřízen prostor pro odpad ekologicky závadných látek. Porušení zákona ochrany životního prostředí bude pokutováno částkou stanovenou ředitelem nebo zástupcem ředitele soutěže. Proti tomuto rozhodnutí není odvolání.
21. VÝKLAD TĚCHTO ZVLÁŠTNÍCH USTANOVENÍ:
Výklad těchto ustanovení je zcela v pravomoci Ředitele soutěže, který může vyloučením ze soutěže zakročit proti každému jezdci, nebo jeho doprovodu, jedná-li se o porušení zásad tohoto ustanovení, ochrany životního prostředí, ohrožení bezpečnosti ostatních jezdců, nebo diváků a nesportovní chování.