Novinka: Národní sportovní řády - některé změny oproti loňsku.

30.01.2011 08:05

Pro kompetní řády klikněte na obrázek

Vybral jsem některé podstatné změny Proti loňským řádům jsou zde některé změny, a proto doporučuji aby jste si je pozorně přetli.

 Vybral jsem některé podstatné změny:

 ÚČAST JEZDCŮ  

Mezinárodního mistrovství ČR motocyklů se mohou zúčastnit držitelé mezinárodní licence enduro FIM, UEM nebo "A" a národní licence "A". Zahraniční jezdci jsou povinni předložit licenci pro enduro a souhlas se startem, vystavený jejich národní federací. Dále se mohou zúčastnit jezdci s licencí vydanou FMS AČR pro motokros "A".

  

Přeboru ČR motocyklů se mohou zúčastnit jezdci licence "B" a “M“. Zahraniční jezdci jsou povinni předložit licenci pro enduro spolu se souhlasem se startem, vystavený jejich národní federací. Dále se mohou zúčastnit jezdci FMS AČR s licencí jiných sportovních disciplin "A" a jezdci motokrosu s licencí "B". 

Od roku 2011 je povinný postup z PČR do MČR. První tři jezdci z tříd E1, E2 a E3 z výsledků sezóny2010. (Pro rok 2012 z výsledků roku 2011, pro rok 2013 z výsledků roku 2012 atd....)

Pokud povinnost postupu nastane v disciplíně Enduro, platí povinný postup i v CC, a naopak.

Pokud jezdec na, kterého se vztahuje povinnost přestoupit do MČR takto neučiní, nemůže startovat ani v PČR po dobu jednoho roku. Start mu nebude v tomto případě umožněn ani s jinou licencí.

Pouze jezdci, kteří se neumístí do 5 místa E1,E2a E3 v MMČR CC ani Enduro, si můžou  v následujícím roce požádat o licenci B.

  

 Průběh  závodu MMČR

Jezdci po dojetí první jízdy závodu, po odmávnutí v cíli, odstaví motocykl v prostoru určeném pořadatelem . Po dobu než ostatní jezdci dokončí závod, nesmí jezdec ani doprovod provádět žádné práce na motocyklu, včetně tankování. Porušení tohoto nařízení bude potrestáno vyloučením jezdce ze závodu 2. jízdy.

Po dojetí posledního jezdce závodu, na pokyn ředitele ( nebo pověřené osoby ) začne odpočítávání       „ servisního času“ . Délka „ servisního času“  ( 10 – 20 minut ) bude upřesněna v ZU nebo PU. Pořadatel vyvěsí délku „ servisního času“  na oficiální vývěsce.Pořadatel přizpůsobí „ servisní čas“ povětrnostním podmínkám a možnostem harmonogramu závodu.

Před uplynutím„ servisního času“ musí být jezdci na startovní čáře připraveni k odstartování. Jezdci se řadí ve startovním prostoru v pořadí, v jakém se do něj dostaví, bez ohledu na průběžné pořadí v seriálu nebo předchozí jízdy. Po uplynutí „ servisního času“  bude odstartována 2. jízda závodu. Jezdec, který se nedostaví do startovního prostoru včas ( do odstartování 2. jízdy ), nebude připuštěn do 2. jízdy závodu.