PROPOZICE JBR cup 2010 Cross Country Domažlice 17.4.2010

14.04.2010 16:22

 

PROPOZICE JBR cup 2010

crosscountry Domažlice

Datum konání: 17.4.2010

Pořadatel : Jan Benda JBR Klatovy

Ředitel závodu : Jan Benda

Informace o závodě: www.jbr.cz

Kategorie :

 D - veteráni- narození v roce 1970 a dříve

I. C - motocykly pitbike do obsahu 160 ccm, motocykly - cestovní endura do obsahu 125 ccm (DT, XL, DR, YUKI, Kentoya atd. + cestovní motocykly české produkce bez rozdílu obsahu - POZOR! nejedná se o motocrossové stroje)

II. B - motocykly cross a enduro - jezdci bez licence motocyklového sportu

III. A - motocykly cross a enduro - jezdci s licencí motocyklového sportu 2008, 2009 a dle vl. úvahy i jezdci kat. B

Pozor!!! Převzaty budou pouze motocykly, jejichž technický stav nebude ohrožovat zdraví nebo život všech zúčastněných osob na závodu (jezdci, diváci, pořadatelé apod) nebo jejichž stav nebude poškozovat živ. prostředí.

Trať : uzavřený okruh v přírodním terénu s přírodními i umělými překážkami o délce max. 15 min. Okruh je ohraničen páskou z PVC nebo přírodními bariérami. Jezdec má možnost si v rámci tratě zvolit sám ideální stopu.

Systém soutěže: Jezdec má za úkol v určeném čase ujet  po vyznačené trati co nejvíce kol. Jezdec s nejvyšším počtem ujetých  kol, který dojede první po stanoveném limitu, se stává vítězem. Následuje každý další v pořadí a dle počtu ujetých kol.

Start do závodu: Hromadný, s motorem v klidu a dle pokynů startéra. Předčasné nastartování motocyklu na startovním roštu není dovoleno.

Tankování a servisní práce: Tankování a výměny a doplňování jakýchkoliv náplní do motocyklu je možno provádět pouze ve vyznačeném servisním prostoru za dodržení ekologických podmínek a na podložce ze savého materiálu, schopná zachytit únik kapalin(např. koberec nebo jiné silně savé textilie). Servisní práce je možno provádět ve vyznačeném servisním prostoru. Na trati je možno provádět pouze nejnutnější opravy, vedoucí ke zprovoznění motocyklu. Jízda přes servisní prostor je přísně zakázána. Během soutěže je pohyb jezdce s motocyklem po pracovním prostoru povolen pouze systémem "jezdec mimo motocykl", tzn. jezdec před vjetím do pracovního prostoru opustí motocykl a až na konec pracovního prostoru se může pohybovat pouze vedle něho (bude jej tlačit), motocykl se v té době může pohybovat silou motoru (může být zařazen rychlostní stupeň). Pracovní prostor je souběžný s tratí a přednost při souběhu s tratí (při výjezdu) má jezdec jedoucí po trati!

Klasifikace: Klasifikováni budou jezdci, kteří projedou cílem do 10 min, po stanoveném limitu a ujedou minimálně 50 % kol vítěze v rozjížďce

Vyloučení a penalizace: Jízda mimo vyznačenou trať se trestá okamžitým vyloučením. Během závodu, před i po je zakázána jízda na motocyklu v pracovním prostoru a jakékoliv popojíždění po depu a v celém dějišti soutěže mimo určený zkušební prostor pod trestem okamžitého vyloučení ze závodu.Ředitel závodu může kdykoliv vyloučit ze závodu jezdce, který by svým bezohledným, hrubým chováním nebo nebezpečnou jízdou ohrožoval bezpečnost, zdraví nebo majetek ostatních účastníků nebo diváků, doprovodů, a to bez náhrady. Po celou dobu závodu, před i po, je jezdec i  jeho doprovod povinen chovat se slušně, čestně a ohleduplně k ostatním účastníkům závodu, pořadatelům, ostatním činovníkům i divákům pod trestem okamžitého vyloučení ze závodu.Pod trestem okamžitého vyloučení je dále zakázáno:porušovat ekologické zásady, kouření v servisním prostoru (toto platí i pro doprovod).

Pojištění a další ujednání: Podpisem hromadné přihlášky jezdec potvrzuje, že souhlasí s propozicemi závodu a pravidly závodu vydanými pořadatelem závodu, startuje na vlastní nebezpečí a riziko. Dále se jezdec zavazuje, že nebude nárokovat na pořadateli závady a škody na motocyklu a jeho příslušenství, popř. náhrady za zranění, zdravotní újmu a výlohy spojené s léčením a ošetřením vzniklé při nehodě nebo při jiných situacích vzniklých při závodu. Jezdec potvrzuje, že má uzavřené pojištění dle zákona se zdr. pojišťovnou (VZP, OZP, PMV apod.) a že je pojištěn pro případ úrazu, smrti při sportovních akcích. Je zdravotně způsobilý k absolvování závodu a není pod vlivem látek, ovlivňující jeho schopnosti k ovládání motocyklu. Toto platí i pro jeho doprovod. Dále jezdec prohlašuje, že startuje na stroji, který bezpečně ovládá a jehož technický stav neohrožuje bezpečnost ani zdraví ostatních účastníků závodu, doprovodů, diváků a pořadatelů.Zahraniční jezdec prohlašuje,že tyto propozice mu byly svým zástupcem přeloženy a chápe jejich náplň.

Časový harmonogram:

7.30-10.30 - formální a technická přejímka A,B,C,D

8.50 - rozprava C

9.00 - start závodu C

10.00 - cíl závodu C

10.15 - rozprava kategorie A, B,D - prostor depa

10.30- start závodu kategorie 

12.00– cíl závodu kat.B

12.30-start závodu kat.A + D

14.00– cíl závodu kat.D

15.00 – cíl závodu kat.A

15.30-vyhlášení výsledků kat.A,B,D,C

Přihlášky: Je nutné se zaregistrovat na www.jbr.cz  Limit jezdců v každé kategorii je 50.

Startovní čísla: bude snaha respektovat nahlášená, stálá, v případě shody bude přiděleno jiné.

Signalizace závodu: bude vysvětlena na místě.

Jezdci do 15 let budou přijati pouze s doprovodem zákonného zástupce a s jeho písemným souhlasem.!!!!!!!

Startovné:             kategorie C       - 250Kč

                                kategorie A,B,D - 500Kč

Závěrečná ujednání: Veškerý výklad těchto propozic je výhradně v pravomoci ředitele závodu. Ofic. protesty se přijímají písemně do rukou ředitele s vkladem 500,-Kč. V případě oprávněnosti se vklad vrací.