Rozdělení neinvestičních a investičních dotací z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy Autoklubem České republiky v roce 2011 (2010)

10.01.2012 20:06

 

1) Rozdělení finančních prostředků na jednotlivé disciplíny " Program I. - Státní sportovní reprezentace"
Příloha (10.1. - pdf, 266kb)
2) Rozdělení finančních prostředků " Program II. - Talentovaná mládež"
Příloha (10.1. - pdf, 312kb)
3) Rozdělení finančních prostředků "Program IV. - Provoz a údržba sportovních zařízení"
Příloha (10.1. - pdf, 251kb)
4) Rozdělení finančních prostředků pro pořadatele na pořádání významných mezinárodních podniků MS , ME konaných v České republice
Příloha (10.1. - pdf, 246kb)

5) "Program 133510 - Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny sportovních organizací"
Příloha (10.1. - pdf, 269kb)

Rozdělení neinvestičních a investičních dotací z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy Autoklubem České republiky v roce 2010

Můžete porovnat.