Tisková zpráva svazu endura k systému podpory státní reprezentace enduro 2011

08.02.2011 18:30

 

 

V Uhlířských Janovicích 29.1.2011 :

 

Tisková zpráva svazu endura k systému podpory státní reprezentace enduro 2011

Seniorská reprezentace ČR enduro:

 

Na základě jednání výkonného výboru enduro byl pověřen vedením seniorské reprezentace p. Miroslav Haruda. Seniorská reprezentace se v sezóně 2011 zúčastní seriálu ME. Snahou reprezentace bude získat co nejvíce umístění do 8.místa v jednotlivých kategoriích. K jednotlivým jezdcům bude přistupováno individuálně a pan Haruda bude s jednotlivci komunikovat a koordinovat činnost seniorského teamu. Finanční podpora jezdců bude z dotace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT), program I Státní reprezentace.

 

Juniorská reprezentace ČR enduro

Na základě předloženého projektu byl výkonným výborem enduro pověřen vedením juniorské reprezentace p. Karel Scheder. Juniorská reprezentace se v sezóně 2011 zúčastní seriálu ME. Snahou juniorské reprezentace bude získat co nejvíce umístění do 8.místa v juniorských kategoriích. Juniorská reprezentace bude organizovaná jako team. Na základě nominačních závodů bude vytvořen A team, který společně odcestuje na ME. Projekt bude spolufinancován z dotace MŠMT program III. Sportovní talent a program I. Státní reprezentace. Pan Karel Scheder předloží do 14.2.2011 širší nominaci juniorské reprezentace a seznam nominačních závodů. Informace budou zveřejněny na stránkách Autoklubu ČR, svaz endura, státní reprezentace. Kontakt na p. Karla Schedera tel.: 777552797 e-mail.: k.scheder@seznam.cz.

 

Dotace MŠMT:

 

Výše dotací do programu I. Státní reprezentace a programu III. Sportovní talent bude známa v druhé polovině března 2011 po jednání komise sportu MŠMT dle kritérií úspěšnosti disciplíny enduro v minulém období. Pan Jan Fišer, člen výkonného výboru enduro je pověřen sestavením kritérií pro rozdělování dotace z programu I. Státní reprezentace. Dotace program III. Sportovní talent bude použita do projektu juniorská reprezentace enduro. Podmínkou přidělení dotace je české občanství, držení licence Autoklubu ČR a použití log České Republiky a AČR při závodech ME a na oficiálních akcích reprezentace.

 

Šestidenní 2011:

 

Účast reprezentačních teamů ČR na šestidenní 2011 bude řešena v první čtvrtině roku 2011.

Výkonný výbor svazu endura

Jiří Pošík