BITVA O MOTOCYKLOVÝ SPORT - Autoklub ČR vs. Český svaz motocyklového sportu

17.01.2012 18:51

UEM Newsletter January 2012

New FMN in the Czech Republic

The Czech Association of Motorcycle Sports (CAMS) has been constituted in the Czech Republic and received the recognition of the national Sport Minister as the unique body representing motorcycling sport in the country. Waiting that FIM proceeds with recognising this new federation, CAMS President, Mr Karel Abraham, during a visit in Rome on the 5th of January, consigned to the UEM President and General Secretary all the documentation (already sent to Mies), including the Sport Ministry declaration. Mr. Abraham expressed also the fear that, without a quick recognition by FIM, some important events, like Moto GP and World Superbike, both scheduled in Brno, could risk not to take place. UEM President, worried for the potential cancellation of some events of the European and Alpe Adria Championships, assured his intervention with FIM, in order that this issue could be quickly faced and solved.

Nová FMN (National Motorcycle Federation – Národní motocyklová federace) v České republice


V České republice byl založen Český svaz motocyklového sportu (ČSMS – CAMS) a získal uznání ministra školství a tělovýchovy jako jediný orgán zastupující motocyklový sport v ČR. Nadále se čeká na rozhodnutí FIMu k uznání této nové federace, prezident ČSMS pan Karel Abrhám během své návštěvy v Římě 5.1.2012 předal prezidentovi UEM a generálnímu tajemníkovi veškerou dokumentaci (zaslanou do Mies), včetně prohlášení ministra školství a tělovýchovy. Pan Abrhám také vyjádřil obavy, že bez rychlého uznání ze strany FIM by se některé důležité události, jako Moto GP a Světový pohár Superbiků, obojí plánované v Brně, nemusely konat. Prezident UEM se obává možného zrušení některých evropských a Alpe Adria šampionátů a zaručil jeho intervence u FIMu, aby tento problém byl co nejrychleji vyřešen.

Převzato z: https://www.vervaracing.cz/aktualne