Usnesením XIV. Valné hromady AČR bylo odsouhlaseno složení výkonných výborů federací, asociací, svazů AČR, včetně výborů pro výkon sportovních autorit,