Vyjádření k aktuální situaci kolem motokrosu

26.01.2012 16:54

 

Zdravím všechny příznivce motokrosu!

Na sklonku loňského roku jsem na základě mnohých dotazů ohledně sezóny 2012 vydal v souvislosti s nově vzniklým Českým Svazem Motocyklového Sportu (ČSMS) zprávu, ve které jsem popisoval aktuální situaci v motokrosovém dění v ČR. Zároveň jsem se v této zprávě odvolával na leden 2012, a to z důvodu posunutí avízovaného rozhodnutí Mezinárodní motocyklové federace (FIM) o udělení mezinárodní sportovní autority pro ČR v návaznosti na pořádání MMČR, vystavování licencí a pod. Nyní považuji za svou morální povinnost informovat Vás o tom, jak se situace během posledních několika týdnů vyvinula a s dovolením se pokusím vyjádřit svůj osobní názor, jak by se ku prospěchu tohoto krásného sportu vyvíjet měla.

Ale pojďme se ještě vrátit na začátek. Většina z nás, kterým osud tohoto sportu není lhostejný, uvítala v listopadu loňského roku informaci, že se nově vzniklý ČSMS pana Karla Abrahama uchází s podporou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) na FIM o mezinárodní sportovní autoritu s plány jisté revoluce napříč motocyklovým sportem v ČR. O velkém nadšení pro tuto změnu svědčily i výsledky anket hned na několika motocyklových webových serverech. Od té doby proběhlo mnoho jednání jak na straně nově vzniklého ČSMS, tak Autoklubu České Republiky (AČR), dosavadního dlouholetého držitele mezinárodní sportovní autority pro ČR.

Jak všichni víme, uskutečnilo se v portugalském Estorilu ve dnech 1.-3.12.2011 zasedání FIM, kde se však o změně sportovní autority v ČR nerozhodlo. AČR interpretoval vyjádření FIM tak, že se u nás minimálně během roku 2012 nic nemění, pouze připustil, že se FIM bude otázkou motocyklového sportu v ČR během roku 2012 zabývat. Opozice ČSMS avizovala příjezd komise FIM do ČR již v lednu 2012, aby se vše mohlo včas řešit ještě před závodní sezónou. Dnes, tedy v polovině ledna 2012, je situace taková, že nový termín rozhodnutí FIM je ze strany ČSMS avizován na 20.2.2012. To je dle mého soudu poměrně nešťastné. Kde máme záruky, že se tento termín opět neposune a nebo, že se vůbec rozhodne o nějaké změně...?!? V tomto místě bych chtěl připomenout, že udělení této mezinárodní sportovní autority FIM je zásadní pro pořádání MMČR a to samozřejmě nejenom v motokrosu, ale i v silničních závodech motocyklů, enduru, ploché dráze, trialu, atd. Vše ostatní je pak na území daného státu, jak s oblibou uvádí AČR, „černý podnik“, zkrátka nějaký „pohár“ nebo chcete-li „cup“, který nemá nic společného s výkonnostním sportem či udílením titulů Mezinárodních mistrů ČR.

No a protože sezóna 2012 nám už pomalu bude klepat na dveře a neznám snad nikoho, koho by bavilo stále sledovat, zda je lepší manager, rétorik nebo politik pan Ječmínek (prezident AČR) a nebo pan Abraham (prezident ČSMS), bylo již v obou táborech potřeba plivnout si do dlaní a nastoupit do práce v podobě přípravy kalendářů, jednání s pořadateli závodů, řešení licencí, sportovních řádů, atd. Tuto činnost v současné době pochopitelně vykazují obě strany, řečeno naší hantýrkou, „na plný plyn“ s tím, že ani jedna nechce před sezónou 2012 vyhodit výsledek svého snažení do koše.

Než se však dostaneme k tomu, co by mohlo či mělo nastat dál, dovolím si trochu vsuvku v podobě vysvětlení toho, proč Vám toto píši právě já.

Již v listopadu 2011 jsem byl osloven ohledně spolupráce ze strany ČSMS. Záhy se vytvořila určitá pracovní skupina, jíž jsem se stal součástí. Patřil jsem také k těm, kdož měli jisté výhrady k dosavadnímu (ne)fungování AČR v oblasti motocyklového sportu. K hlavním důvodům patřilo ne zcela průhledné a logické financování motocyklového sportu z dotací MŠMT, absence marketingového oddělení, vysoký věkový (důchodový) průměr členů Svazu motokrosu Federace motocyklového sportu AČR, jejich jazyková neznalost v souvislosti s reprezentačními záležitostmi, atd. To, že si mezi sebe tito pánové neradi někoho „pouští“ bylo s ohledem na v podstatě nulové personální změny také zcela zřejmé. Zkrátka škoda, že místo agregátů v kotelně někdo nepřistavil v Opletalově ulici raději nějaký „vejminek“.

Proto jsem uvítal možnost pracovat po boku mezinárodně uznávané osobnosti, jakou pan Abraham ve světě motorismu jistě je. Říkal jsem si, že se tu konečně po dlouhé době naskytla možnost něco změnit. Já sám jsem ve věku, kdy už mám nějaké zkušenosti a zároveň ještě chuť a sílu pracovat. V motokrosu se pohybuji odmalička, poznal jsem ho i jako jezdec, posledních zhruba 10 let jako organizátor závodů na nejrůznějších úrovních včetně MMČR a komentátor a sedm let též jako manažer týmu Motosport Chýnov. Motokrosu tudíž myslím mohu něco dát. Zároveň však nejsem sběratel funkcí a tak jsem nepřijal místo ve Výkonném výboru Divize motokrosu ČSMS a s jeho představiteli jsem se pouze domluvil, že bych měl po udělení sportovní autority ČSMS pod jeho hlavičkou na starosti motokros v jižních Čechách.

Měl jsem mezitím připraven i koncept, jak zde propojit amatérský motokros v návaznosti na Krajský přebor, MMČR, atd. S připomínkami jsem se obratem setkal z řad pár dalších důchodců , kteří sice nemají špatný teoretický (!) názor v podobě učebnice výkonnostního sportu ala 'KP, Čechy A, B a Slovensko, velký mistrák a reprezentace se lvíčkem na prsou', ale je potřeba si uvědomit, že žijeme ve 21. století. Poháry, neboli „cupy“ dnes opravdu nejde zakázat, ale jde s nimi spolupracovat (kooperace na bázi plánování termínů závodů v daném regionu, výběru tratí, trvání rozjížděk, specifikace kategorií v souvislosti s licencemi, startovních čísel, atd.). A to je podle mě ta nejlepší cesta. Nebude to samozřejmě 'odspodu' plně souviset ani s výkonnostním sportem ani s principy sportovní autority, to by připadalo v úvahu až od krajských přeborů, přes MMČR až po reprezentaci. Ale právě do těch krajských přeborů by měli přicházet naděje z nejrůznějších pohárů. Na čem blahé paměti vyrostli někteří dnešní úspěšní jezdci především juniorského MMČR? Právě na těchto „cupech“. Nemluvě o tom, že se hlavně na těchto závodech na rozdíl od mistrákových šapitó sejde parta lidí, kteří se tím sportem baví. No a ti, kteří to budou chtít brát opravdu vážně, se pak budou mít možnost pod dohledem odborníků a trenérů včetně zajímavých motivačních (finančních či materiálových) bonusů dostávat dál a to již od úrovně krajských přeborů. To je má vize. Aby ta motokrosová rodina byla co největší, každý měl možnost závodit a zároveň, aby zde byla možnost výkonnostně růst. Ti, kdož opovrhují veterány a hobíky určitě nikdy nepořádali žádné závody. Protože neznám pořadatele, který by uspořádal regionální závody bez těchto kategorií. To by totiž prodělal kalhoty a pak by neměli kde jezdit ani ty zmíněné naděje...

Jedním ze zásadních rozdílů mezi motokrosem dříve a dnes je ten, že za bývalého režimu šlo závodit všude tam, kde komunisté ukázali prstem, ale na druhou stranu nešlo pořádat žádné soukromé poháry. Dnes je naopak možné pořádat jakékoli soukromé podniky, není však zdaleka možné kdekoli závodit.

Proto je potřeba být vděčný za jakéhokoli pořadatele, který dnes udělá závody, ať už kdekoli, protože problém s tratěmi s ohledem na soukromé vlastnictví pozemků a životní prostředí je a bude stále větší problém. A ne pak pořadateli závidět případný zisk, jako je tomu v zemi české bohužel zvykem...

Zkusme se tedy nyní opět vrátit k současné situaci, pokusit se zachovat řekněme nezávisle, nechat pány Ječmínka a Abrahama pracovat na poli diplomatickém a pojďme si říct, co by mohlo čekat český motokros v sezóně 2012. Každému, včetně dvou výše uvedených pánů je jasné, že vše se odvíjí od rozhodnutí FIM. Od toho se bude následně odvíjet pochopitelně i přízeň či nepřízeň těch nejvýznamnějších sponzorů, budou-li ovšem mít chuť stále čekat a neinvestují své finance určené na reklamu do jiných sportů nebo činností. Obě strany by tedy měly mít plán A a plán B.

Pokud zůstane mezinárodní sportovní autorita u AČR, bylo by to dobré především pro krajské přebory SMS, kde jsou již povětšinou dohodnuté kalendáře, pořadatelé, atd. Hotov je i kalendář MMČR, otázkou je pouze zajistit jeho financování a po odchodu agentury Forsage i jeho promotérství, bez něhož by jistě neměl vyšší úroveň, než tomu bylo v letech předešlých. O obojím AČR v současné době intenzivně jedná. Na druhé straně ani ČSMS by se nemohlo uložit během sezóny do spánku. Aby se mohlo dobře prezentovat v očích FIM, bude jistě nasnadě uspořádat alespoň čtyřdílný závod národního mistráku. Rozumné by bylo, aby v žádném případě nekolidoval s mistrovskými podniky Autoklubu ČR. S podporou agentury Forsage, dotací od MŠMT a určitými chystanými novinkami by si jistě našel mezi jezdci i diváky oblibu. Dobří závodníci by tak měli možnost absolvovat během sezóny více kvalitních závodů, vzniklo by konkurenční prostředí a motokrosu by to myslím mohlo pomoci. Otázkou by pak byla záležitost licencí a možnosti startu zahraničních závodníků na podnicích ČSMS, což by se muselo ještě nějak rozumně a v rámci možností doladit.

Pokud bude udělena mezinárodní sportovní autorita ČSMS, uměl bych si představit jako optimální situaci následující: Na úrovni krajů by se muselo dohodnout, zda připravené kalendáře krajských přeborů SMS půjdou automaticky pod ČSMS. V případě, že by se nejednalo o jednu a tutéž osobu, která by měla v daném regionu KP nastarosti, bylo by předmětem jednání mezi představiteli dosavadních SMS a nově vzniklých ÚSC (Územních sportovních center), zda by se nějak dohodli a nebo ne. Každopádně krajské přebory by bylo potřeba už jen vzhledem k návaznosti na MMČR jet celoplošně a pod jednou organizací a rozhodně také považuji za nesmysl, aby se jely v jakémkoli regionu krajské přebory dva! No a MMČR by pak fungovalo dle již připraveného kalendáře ČSMS, koordinováno zkušenou agenturou Forsage a podporováno důležitými sponzory. Jistě ani druhá strana by nehodila flintu do žita a tak by se dalo očekávat, že i AČR by vytvořil nějaký pohár, doufejme že také z původních osmi závodů „ostříhaný“, protože kalendář se bohužel nafouknout nedá a jakékoli termínové kolize v tak malé zemi, jako je Česká Republika, by byly nešťastné.

I kdyby se však v oblasti sportovní autority v motocyklovém sportu letos a třeba ani do budoucna nezměnilo nic, zasloužil by si ČSMS velký dík za to, že konečně někdo probudil AČR k činnosti na minimálně 200%. I to je jistý přínos tomuto sportu!

No a protože jsem Jihočech, tak se nyní pojďme podívat, jak by to mohlo konkrétně letos vypadat s motokrosem v jižních Čechách. Co se týče Krajského přeboru, je již naplánován kalendář SMS Kaplice (tedy pod hlavičkou AČR). Pokud zůstane sportovní autorita u AČR, rozhodně nebudu vyvíjet jakékoli aktivity ohledně přeboru ÚSC Jihočeského kraje pod ČSMS. Pokud by však autorita přešla na ČSMS, pokusil bych se domluvit s Janem Froňkem st. na převzetí kalendáře a spolupráci. I v této situaci bych považoval za naprostý nesmysl pořádat paralelně dva krajské přebory.

Co se týká jihočeských podniků MMČR, tak pod autoritou AČR by se jel hned tradiční úvodní dubnový podnik v Pacově. S tímto pořadatelem je nejen má osobní činnost, ale i fungování našeho týmu již dlouho úzce spjato a tak bych tomuto závodu věnoval společně s pacovskými pořadateli jakožto tiskový mluvčí a komentátor maximální pozornost, protože by rozhodně byla škoda, aby bylo soupeření AČR a ČSMS jakkoli na úkor tohoto již dlouhá léta jezdecky i divácky nejnavštěvovanějšího závodu MMČR. Další podnik seniorského MMČR by se pak jel v Kaplici, junioři by se představili v květnu v Jiníně, v červenci v Netolicích a závěrečný podnik sezóny by pak byl v říjnu v Kaplici. Pacov by připadal v úvahu i jako pořadatel národního mistráku ČSMS. Tento termín by ale bylo vhodné situovat např. na začátek září. I tomuto závodu bych se pokusil udělat v rámci možností co nejlepší propagaci.

Pokud by MMČR pořádal ČSMS, pak by se i pod jeho křídly jel první mistrák v Pacově a o mé podpoře tomuto závodu by opět nemohlo být nejmenších pochyb. Dalším jihočeským pořadatelem „velkého mistráku“, ve kterém by se místo Veteránů nově představila třída 85ccm, by byly Netolice.

Jinak oblíbený jihočeský AMATER CUP, jezdecky nejnavštěvovanější seriál v celé ČR, se pojede nezávisle na výše uvedeném. Termínově se však samozřejmě bude odvíjet od kalendáře aktuálního MMČR a jihočeského krajského přeboru.

Omlouvám se za poněkud rozsáhlý článek, ale chtěl jsem si dát tu práci s tím, abych se pokusil objasnit stále časté dotazy na téma „jak to vlastně letos s tím motokrosem bude?“. Jediné, na co jsem Vám přímo neodpověděl je to, kde a kdy je potřeba si udělat licenci. To s dovolením nechám po přečtení tohoto článku na rozumné úvaze každého z Vás...

Motokrosu zdar!

Evžen Zadražil

Zdroj: www.motosportchynov.cz