XIV. Valná hromada Autoklubu České republiky /AČR/

12.11.2012 17:43

Tisková zpráva: XIV. Valná hromada Autoklubu České republiky, TOP Hotel Praha

 

Dnešního dne se konala XIV. Valná hromada Autoklubu České republiky. Valná hromada vždy po čtyřech letech volí nejvyšší vedení Autoklubu ČR.

 
Na programu jednání bylo mimo jiné projednání aktivit včetně ekonomiky za poslední čtyři roky, změny stanov a volba orgánů na následující čtyřleté období. Valná hromada také stanovila úkoly pro nově zvolené orgány.
Prezidentem Autoklubu České republiky byl zvolen z pěti kandidátů Roman Ječmínek a prvním viceprezidentem ze dvou delegátů Jan Šťovíček. Dalšími členy Prezídia byli z celkového počtu 14 kandidátů zvoleni Bergr Jiří, Bielák Florián, Čečil František, Charvát Jiří, Kroužek Jiří, Lindr Zdeněk, Minářík Stanislav, Moravec Petr, Novák Radovan, Regner Miloslav a Sodomek Martin. Dlouholetá činnost Pavla Babky byla oceněna udělením titulu čestného viceprezidenta Autoklubu ČR.
Předsedou Národního odvolacího soudu byl zvolen Lukáš Trojan.
Delegáti v rámci změn stanov přijali nový systém tvorby výkonných výborů jednotlivých odvětví . Na valné hromadě tak byly zvoleny výkonné výbory všech odvětví činnosti Autoklubu, tzn. jednotlivých disciplín automobilového a motocyklového sportu, dále kartingu, minikár, historických vozidel, karavaningu, zdravotně postižených motoristů a v neposlední řadě i závodníků veteránů.
Valné hromady se jako hosté zúčastnili také náměstek ministra školství, mládeže a tělovýchovy pan Jan Kocourek a předseda Českého olympijského výboru pan Jiří Kejval.
 
V Praze dne 10.11.2012

--------------------------------------------------------------------------------

Volby do orgánů AČR - výsledky

 
Prezident AČR
BRÁDKA Zdeněk - počet hlasů 23
HOLATA Svatopluk - počet hlasů 4
JEČMÍNEK Roman, PaedDr. - počet hlasů 192
SZABÓ Štefan - počet hlasů 3
VERNER Václav - počet hlasů 8
 
První viceprezident AČR
BRÁDKA Zdeněk - počet hlasů 26
ŠŤOVÍČEK Jan, JUDr., PH.D. - počet hlasů 216
 
Pozn.: Každý delegát VH AČR hlasoval pouze pro jednoho kandidáta na prezidenta AČR a jednoho kandidáta na prvního viceprezidenta AČR.
 
Další členové Prezídia AČR
hlasování „en bloc“ - počet hlasů 230
BERGR Jiří
BIELÁK Florián
ČEČIL František, Mgr.
CHARVÁT Jiří, Ing.
KROUŽEK Jiří
LINDR Zdeněk
MINÁŘÍK Stanislav, Ing.
MORAVEC Petr
NOVÁK Radovan, Ing.
REGNER Miloslav
SODOMEK Martin
 
Pozn.: VH, na návrh delegátů, rozhodla hlasováním (počtem hlasů 221) o tom, že se při volbě členů Prezídia AČR, bude nejprve hlasovat „en bloc“ o návrhu odstupujícího Prezídia AČR.
 
Členové Revizní komise AČR
hlasování „en bloc“ - počet hlasů 218
DUŠEK Jiří, Ing.
LUDVÍK Jaromír, RNDr.
ŠMAKALOVÁ Věra
TROJÁNEK Jan
WOLFSCHLÄGEROVÁ Jana
 
Pozn.: VH, na návrh delegátů, rozhodla hlasováním (počtem hlasů 219) o tom, že se při volbě členů RK AČR, bude nejprve hlasovat „en bloc“ o návrhu odstupující RK AČR.
 
Předseda Národního odvolacího soudu AČR
TROJAN Lukáš, Mgr. - počet hlasů 242
 
Pozn.: Počet zaregistrovaných delegátů Valné hromady AČR - 297