Zápis č.2 2009 ze zasedání Výkonného výboru FMS AČR dne 24.11.2009.