AČR - ENDURO - Čerpání finančního příspěvku na státní reprezentaci 2012.