ČSMS - Pozvánka na informační schůzku ke změnám a dění v českém Enduru a Cross country.

27.12.2011 20:38

 

Vážení sportovní přátelé, jezdci, pořadatelé a Vy všichni, kdo se zajímáte o dění okolo

změn v Enduru a Cross country v naší republice, dovolte, abych Vás všechny co

nejsrdečněji jménem svým a výkonného výboru divize endura Českého svazu

motocyklového sportu (VV DE ČSMS) a jménem ČSMS, pozvali na informační schůzku

ke změnám a dění v českém Enduru a Cross country.

Schůzka se uskuteční dne

7.ledna 2012 od 10.00 na automotodromu v Brně

za přítomnosti VV DE, sekretáře ČSMS pana Jan Buršíka a presidenta ČSMS pana

Karla Abraháma st.

Obsahem schůzky bude především seznámení se situací kolem uznání národní

sportovní autority v české republice a uznání mezinárodní sportovní autority

organizací FIM.

Dále budete seznámeni s vizemi jak ČSMS, jako zastřešující organizace

motocyklového sportu v ČR, tak i s vizemi a plány VV DE, které by měly zprůhlednit a

zjednodušit řízení naší disciplíny a především přinést podmínky pro rozvoj mládeže,

sportovní a společenské úrovně pro všechny jezdce, pořadatele a přátele Endura a

Cross country v České republice.

Prostor bude věnován i situaci k vydávání licencí, pořádání a technického zabezpečení

jednotlivých podniků, informacím k vydávání řádů a samozřejmě i k diskusi a Vašim

podnětům či dotazům.

S přátelským pozdravem a v očekávání co nejširší účasti

Jiří Kučera, předseda VV DE ČSMS.