Enduro Beskyd Cup ÚAMK 2010

14.07.2010 21:29

 

Enduro Beskyd Cup ÚAMK 2010


Název podniku: Enduro Beskyd Cup ÚAMK 2010
- Endurosprint
- Crosscountry
Místo podniku: Branky
Datum pořádání: 17.7.2010 – 18.7.2010

1.POŘADATEL:
Název klubu: Motokros veterán klub Valašské Meziříčí
Sídlo: Krhová 56, Valašské Meziříčí, 756 63
Zodpovědná osoba: Jaroslav Juroška
Číslo telefonu: 602 777 916
E-mail: jaroslav.juroska@volny.cz, k.ucetni@tiscali.cz
Sekretariát podniku: v místě technické přejímky v areálu závodiště
Otevřen dne 16.7.2010 od 17:00 hodin do 20:00 hodin
Otevřen dne 17.7.2010 od 07:30 hodin do 20:00 hodin
Otevřen dne 18.7.2010 od 07:30 hodin do 17:00 hodin

2. PŘÍSTUP
Silnice: Valašské Meziříčí, směr Bystřice pod Hostýnem
GPS LOC: 49°28'2.172"N
17°53'4.384"E

3. KATEGORIE
OPEN do 250 ccm 2T +4T
OPEN nad 250 ccm 2T + 4T
HOBBY do 250 ccm 2T + 4T
HOBBY nad 250 ccm 2T + 4T
V1 – veterán 40 – 50 let bez rozdílu kubatur vlastnící jakoukoli licenci
V2 – veterán 40-50 let bez rozdílu kubatur bez licence
V3 – veterán nad 50 let bez rozdílu kubatur (licence i bez)

9. STARTOVNÍ ČÍSLA:
Startovní čísla přiděluje pořadatel při respektování přidělených startovních čísel v rámci ENDURO BESKYD CUP 2010. Jezdci, kteří nezaslali přihlášku, obdrží startovní číslo u přejímky.

11. PRŮBĚH PODNIKU, časový plán
Enduro sprint:
ADMINISTRATIVNÍ A TECHNICKÁ PŘEJÍMKA
dne 16.7. 2010 od 17:00 hodin do 19:00 hodin pro Enduro i CC
dne 17.7. 2010 od 7:00 hodin do 8:30 hodin pro Enduro i CC
17.7.2010 9,30 hod rozprava s jezdci
17.7.2010 10,00 hod start prvního jezdce
17.7.2010 17,00 hod vyhlášení výsledků

Cross country:
ADMINISTRATIVNÍ A TECHNICKÁ PŘEJÍMKA
18.7.2010 od 6,30 hodin do 7,30 hodin pro CC
18.7.2010 8,00 hod rozprava s jezdci
18.7.2010 8,30 hod start na 100 minut
18.7.2010 15,00 hod vyhlášení výsledků

První den se skládá z 6 okruhů . Pořadí na startu podle administrativní přejímky.V jedné minutě budou startovat 4 jezdci.

Druhý den CC 100 minut od startu. Starty jednotlivých tříd budou určeny v neděli v 8.00 podle počtu startujících v jednotlivých třídách.

14. INFORMACE K SOUTĚŽI
Uzavřené parkoviště strojů nebude zřízeno. Zřízen bude servisní, předstartovní a startovní prostor. Do předstartovního prostoru jezdec přitlačí převzatý, označený motocykl nejdříve 10 minut před jeho startovním časem, nebo na výzvu pořadatele. Poté budou jezdci vyvoláváni na start.

Servis, tankování a případné opravy motocyklů v průběhu soutěže jsou povoleny pouze v servisním prostoru.

Zkrácení tratě, nedodržení stanoveného okruhu, provádění opravy a tankování motocyklu v jiném než servisním prostoru bude trestáno vyloučením ze soutěže.

13. HODNOCENÍ ZÁVODU A PŘEDÁVÁNÍ CEN
Pořadatel vyhlásí a předá ceny dne 17.7.2010 (sobota) v 17,00 hodin a v neděli 18.7.2010 v 16,00 hod
Místo předávání cen: areál závodiště Branky
Ceny budou uděleny prvním 3 jezdcům v každé třídě, ihned po vyhlášení oficiálních výsledků.

18. VKLADY:
Vklad závodníka podle řádů FMS AČR, čl. N 060.13 činí:
Enduro i CC 2 dny 900,- 1.den 500,-
Tento vklad bude placen u administrativní přejímky. Žádné finanční náhrady nebudou jezdcům
vypláceny.
Vklad zahraničního jezdce je stanoven ve stejné výši jako vklad pro tuzemského jezdce.

19. VÝKLAD TĚCHTO ZVLÁŠTNÍCH USTANOVENÍ:

Výklad těchto Zvláštních ustanovení je zcela v pravomoci ředitele podniku.
Ve Valašském Meziříčí dne 14.6.2010

Ředitel soutěže:
Jaroslav Juroška