Finanční sbírka pořádaná týmem Mototiger Miletín, celková vybraná částka 157.000,- Kč byla předána dne 3. 7. 2010

08.07.2010 13:54

 

Zpráva o finanční sbírce

            

Finanční sbírka pořádaná týmem Mototiger Miletín na podporu  závodníka Honzy Vodochodského ze Dvora Králové na Labem

Před nedávnem jste se mohli dočíst o těžkém úrazu jezdce Mistrovství Evropy Enduro Honzy Vodochodského ze Dvora Králové nad Labem.  Ke zranění páteře u něj došlo  v loňském závodě na ME Enduro na Slovensku.  Od té doby Honza, po ztrátě hybnosti dolních končetin a  částečně i rukou, bojuje v rámci možností o zlepšení svého zdravotního stavu. Pokroky přicházejí, i když velmi pomalu a těžce. Přátelé na Honzu v žádném případě nezapomněli a protože nyní potřebuje speciální zdravotní pomůcky, které pojišťovny plně nehradí, rozhodli se  uspořádat finanční sbírku. Celá akce dopadla nečekaně dobře; připojili se jak  jezdci endura České republiky, tak osobní Honzovi přátelé a v neposlední řadě velký počet neznámých dárců. Sbírka trvala přibližně tři měsíce a celková vybraná částka 157.000,-- Kč byla předána dne 3. 7. 2010 v obřadní síni městského úřadu Miletín  pod záštitou starosty pana Miroslava Noska.  Předání proběhlo za účasti veřejnosti. Vybranou částku Honza převzal osobně a všem zúčastněným srdečně poděkoval a vysvětlil, s čím konkrétně mu tyto peníze pomohou a na co budou použity.

 

Tímto Honzovi za Mototiger přejeme, aby zatím pomalé krůčky ke zlepšení nabraly už brzy rychlejší otáčky.

Seznam dárců:

 https://www.mototiger.cz/mototiger_pro_honzu.htm

Fotogalerie z předávání: 

https://www.mototiger.cz/obrazy/sbirka_foto/index.htm  

 

Zveřejněno na přání Mototiger Miletín