Jakub Horák: Co si myslím o ČSMS?

10.01.2012 05:36
Zdroj: https://jakubhorak.eu

V sobotu, 7.1.2012, jsme se vydali na schůzi VV DE ČSMS do Brna. Prezident federace nás seznámil se situací v motocyklovém sportu a jeho povídání mělo hlavu i patu. Vysvětlil nám proč FIM nepřidělil mezinárodní autoritu na kongresu v Estorilu a také to, proč nemají na FIM pana Ječmínka příliš v lásce. Myslím, že se jeho tvrzením dalo věřit.

Na program jednání nebyla prý věc mezinárodní autority v ČR zařazena z důvodu spříznění tvůrce programu s panem Ječmínkem. O národní autoritě rozhodl ministr Dobeš. Dále jsme se také dozvěděli to, že ACCR neplatil poplatky FIM za pořádání mezinárodních závodů a proto například nemohl Svitko na prvním závodě v Klatovech bodovat do MČR.

Další jednání FIM je plánováno na 17. února do Ženevy, kde již o mezinárodní autoritě rozhodnuto bude.

Dále byly řešeny jednotlivé problémy dle dotazů přítomných. Vyjmenuji jen některé, protože ne všechny si pamatuji (navíc je možné na stránkách CAMS najít zápis).

Jednotlivá SMS budou zrušena, protože činnost, na kterou jim bylo přispíváno z ceny za licenci byla téměř nulová. Žádosti o licence se budou posílat na jedno místo, kde budou zpracovávány a vybraná část bude použita na zkvalitnění závodů.

Bude kladen důraz na kvalitu jednotlivých podniků. Lepší mít méně kvalitních závodů než více špatných. Měl by být také zaveden jakýsi rating jednotlivých pořadatelů a závodů, na základě kterého by probíhal výběr závodů do dalšího ročníku.

Některé závody budou jednodenní. Je sice nepříjemné, že někdo musí jet daleko na jednodenní závod, ale v dnešní době to asi jinak nejde. V německém mistrovství je tento systém normální a vzdálenosti ještě delší.

Zavedení výkonnostních tříd po vzoru Slovenska. I. VT - současné MČR, II. VT - současný PČR, III. VT - současný PČR C Hobby

Rozdělení podniků na samostatné soutěže QUAD a MOTO s vlastními kalendáři od roku 2013

Licence jezdce nebude dražší než v současnosti a bude lépe využita pro disciplínu

Kdokoliv, kdo sjedná sponzora seriálu v Enduru, bude za toto odměněn dle smlouvy, která bude sjednána.

Mé podněty:

  • Kvalita x kvantita - odpověď viz výše.
  • Obnovení třídy Absolutní pořadí - tento problém byl vzat v potaz a přislíbeno obnovení této kategorie. Je to titul, který se lépe nabízí sponzorům jezdců a náklady pro divizi endura jsou prakticky nulové (možno pouze vyhlášení na konci sezony, nikoliv na každém ze závodů)
  • Návrh vzniku institutu zástupce jezdců, který bude tlumočit požadavky jezdců a informovat divizi o průběhu podniků z pohledu účastníků. - Tento podnět byl přijat. Dnes jsem odeslal také oznámení předsedovi VV DE, panu Kučerovi, o mém zájmu o tuto instituci. V případě potřeby zpracuji podrobnější materiál.
  • Návrh zvýšení úrovně technických přejímek a kontroly značených dílů minimálně pro MČR. Řády jsou jasně dány a alespoň MČR by je měl dodržovat.
  • Pořízení plachty s názvem a logem seriálu, logy hlavních sponzorů atd. Tato plachta bude povinně každým z pořadatelů instalována na pozadí stupňů vítězů. Jednotlivý pořadatel si na ni bude moci umístit loga svých sponzorů. Po skončení soutěže tuto plachtu pošle obchodním balíkem dalšímu z pořadatelů, případně dané osobě. Dojde tím ke standardizaci ceremoniálu a celkový vizuální dojem bude hlavně v médiích vyjadřovat systémovost celého seriálu a větší profesionalitu pořádání.
  • Na školení pořadatelů nutno vyzdvihnout nové trendy ve stavění rychlostních zkoušek. Nabídnuta moje zkušenost ze seriálů MS a ME. V případě zájmu zpracuji ucelený materiál, který se bude zaobírat vhodnými zlepšeními po vzoru MS v oblasti rychlostních zkoušek, bezpečnosti trati, vhodné volby terénu pro rychlostní zkoušky, volby délky časů na časové kontroly apod.

Pokud bude VV DE pokračovat v této vizi a nebude mu v rozvoji bráněno z vyšších postů, myslím, že by se mohlo ledaco změnit.

Jakub Horák

 

Převzato v plném znění 

F.V.