MOTOKROS JE NÁŠ ŽIVOT (BYL - JE – A SNAD I BUDE)

30.12.2011 14:48
Dnes jsem obdržel tento dopis přímo od pana Juřičky:
Hezký den přeje z brněnské FORSAGE Honza JUŘIČKA.
S úmyslem bezprostředně informovat o rozhodnutí FORSAGE spolupracovat s ČSMS a zamezit tak spekulacím a zkreslením všech souvisejících skutečností jsem vytvořil a nyní rozesílám mé i firemní obsáhlejší stanovisko, které Vám tímto poskytuji v Příloze k této krátké zprávě.

 

MOTOKROS JE NÁŠ ŽIVOT (BYL - JE – A SNAD I BUDE)

 

Veřejná informace o firemním krédu, vývoji a dalším působení sportovně – organizační společnosti FORSAGE
Tímto písemným vyjádřením chci dnes jednoznačně, jasně a pravdivě deklarovat naše stanovisko k současné situaci a dění v domácím motocyklovém sportu. Název této informace jsem si záměrně vypůjčil ze známé motokrosové publikace, protože krátce a přesně vystihuje současnou situaci naší specificky zaměřené firmy. Pro ucelenější objasnění našeho kréda a pracovní filozofie si v úvodu dovoluji stručně připomenout náš firemní vývoj a zaměření.
Osobně jsem se k motoristickému sportu dostal v počátku devadesátých let 20. století díky svému bratrovi a jeho aktivitám v motokrosovém týmu DOATS (organizace týmového zázemí a sportovní logistika, první závody v hrušovanské pískovně a navazující superkrosy v Bučovicích …). Byly to trochu amatérské začátky, obnášející především získávání zkušeností a kontaktů, ale krásné a tvůrčí nadšením a entuziazmem všech v motokrosovém týmu i lidí kolem něj. Tato nezištná a dobrovolná práce začala postupně přerůstat v širší činnost pro celý tehdejší motokros, včetně úzké aktivní spolupráce s Českou motocyklovou federací (ČMF). To už naše snaha o zlepšování aktivit začala narážet na nutnost profesionalizace a s tím souvisejícího založení právního subjektu v podobě sportovně-organizační agentury. V roce 1996 proto vznikla AGENTURA FORSAGE (v názvu je specifikována dynamika a síla, ale je současně tvořen zkratkovým slovem Finance + Obchod + Reklama + Sport + AGEncy). Přišli první zaměstnanci a také první velké akce v podobě organizace superkrosového seriálu JIM BEAM CUP. Ten byl brzy transformován do podoby celorepublikově významného seriálu superkrosového mistrovství České republiky (absolvovali jsme nakonec celkem 11 SX ročníků v letech 1995–2005). Mimo superkrosu jsme se organizačně podíleli a pořádali závody v autokrosu (M ČR, ME), automobilové rally, off-road motosportu, a později v roce 2000 i první domácí FMX závody (Rondo Brno) s návazností na následné halové motokrosy (arenacrossy) na hlíně tamtéž. Ve výčtu našich aktivit nemohou chybět ani závody sidecrossu a čtyřkolek (Vranov u Brna), později pak i supermota (BVV a Olympia Brno, Ostrava). Z nemotoristických disciplín jsme se angažovali v brněnské prvoligové kopané (doprovodné programy fotbalových zápasů, péče o hosty), street freestyle sportech (BMX, skateboard...) a v obecných organizačních aktivitách (slavnostní vyhlašovací ceremoniály, doprovodné programy akcí, motovýstavy, promo akce, firemní oslavy a rauty, firemní full service aj.). Naše aktivity a snažení úročíme v roce 2003 vstupem do „velkého“ českého motokrosu organizačním zastřešením oficiálního Mezinárodního mistrovství ČR. Tato práce se postupně stává doménou naší další činnosti, o čemž svědčí dosavadních 9 realizovaných ročníků a celkem 63 uskutečněných závodů v rámci této novodobé české motokrosové historie. Ti zasvěcení si určitě vzpomenou, jak vypadal marketingově a ekonomicky motokros před našim vstupem, a co vše se od té doby změnilo. A nejde jen o peníze (mimochodem plynoucí do MX seriálu zcela z privátních zdrojů a zajištěné od partnerů výhradně naší agenturou a za námi realizovanou práci plněním smluvně dohodnutých služeb!!!), i když právě ty jsou i díky nám nepřehlédnutelné a více než 12 milionů korun vyplacených jezdcům, k tomu další miliony pro organizaci závodů, nemalé peníze na podporu mládežnického sportu, jsou toho jednoznačným důkazem. I díky naší práci se motokros dostal do širokého povědomí sportovní veřejnosti – celoplošná medializace v tiskovinách, televizi a rozhlasu, TV vysílání ze závodů, nadstandardní příprava závodišť, špičková logistika, péče o hosty a spousta dalších důležitých „maličkostí“ dnes udělala z domácího motokrosového šampionátu „vlajkovou lodí“ českého motokrosu a stali jsme se vzorem i pro některé okolní federace a státy. Nicméně zpět k Forsage. Sečteno a podtrženo – celkem máme ve „forsáži“ za sebou během naší více než 16ti leté činnosti na 400 samostatných závodů/akcí, převážně z oblasti motoristického a především motocyklového sportu.
A proč toto obšírné hodnocení našeho firemního vývoje? Myslím, že rozsah našich aktivit a především získané zkušenosti, mě dnes, na sklonku v motocyklovém sportu přelomového roku, opravňují přemýšlet a plánovat, co a jak bude v naší práci dál. Nejde zde jen o mé osobní stanovisko, ale o rozhodování z celofiremní pozice s odpovědností za její další chod a vývoj, i s odpovědností k jejím zaměstnancům.
A JSEM U PODSTATY TOHOTO MÉHO DNEŠNÍHO VYJÁDŘENÍ.
Až do letošního října panoval v oblasti naší spolupráce s oficiální tuzemskou sportovní autoritou Autoklubem České republiky (AČR) a její Federací motocyklového sportu (FMS) jakýsi zaběhnutý a po léta neměnný „pohodlný“ stav, spočívající v našem smluvním převzetí marketingových/vysílacích práv s následnou vcelku samostatnou a bezkonfliktní organizací zmiňovaného mistrovského motokrosového seriálu. Federace vždy spoluřešila či spíše akceptovala nezbytnou sportovně–organizační agendu, naše vlastní aktivní práce pak spočívala především na bázi kooperace s místními autokluby jako pořadateli dílčích závodů seriálu. Pro FMS to prostě běželo vždy „jaksi samo“ - Forsage řešila jak problematiku marketingu s důrazem na zajištění finančních prostředků pro organizaci seriálu, tak zajišťovala i veškerou medializaci a propagaci seriálu. Nedostávali jsme žádné peníze z AČR ani od žádné státní organizace, přesto jsme vždy ctili sportovní autoritu se všemi, z toho plynoucími, pravidly a podmínkami a vždy jsme se snažili pracovat ve prospěch motoristického sportu tak, aby námi zajišťované akce byly, i za stávajících ne vždy optimálních podmínek, na maximálně možné úrovni a organizačně profesionální bázi.
Na podzim letošního roku přichází z čista jasna nová, neočekávaná situace. Dozvídáme se o založení nového subjektu, usilujícího o převzetí sportovní autority v motocyklovém sportu na území ČR – vznikl Český svaz motocyklového sportu (ČSMS). Považuji za téměř zbytečné zde v této době opakovat všechna sdělení a informace, kterými nás v uplynulém období zahrnovaly obě soupeřící strany, nechci ani obhajovat to či ono stanovisko, to ať si každý zhodnotí sám. Stejně tak, jako mnozí z vás, si však myslím, že už brzký čas musí ukázat směr, kterým se bude motocyklový sport u nás dále ubírat. Z vlastní zkušenosti pak vím, že každý začátek je těžký, problémový a bolestný, vše nové je v počátku často odsuzováno a považováno za nedůvěryhodné. Ale pokud je poskytnuta podpora a pomoc, může se z nové myšlenky vyloupnout dobrá a života schopná věc či iniciativa. Patří do této skupiny i nová, neotřelá a nezávislá samostatná motocyklová federace v Brně? I my ve FORSAGE se v poslední době zabýváme touto otázkou. A co víc, řešíme i s tím úzce související problematiku a vlastně základní kámen naší činnosti – CO A JAK DÁL? Pokračovat v celkem pohodlné vyšlapané cestě stávajících „pořádků“ s naším dosavadním partnerem AČR, či zkusit vykročit novým směrem pod hlavičkou zatím trochu překotně a hekticky se vyvíjejícího ČSMS? V současné vyčkávací „zákopové válce“ panuje na obou stranách částečná nejistota a současně pak i sebevědomá suverenita, vyvíjí se zvýšená především mediální aktivita (viditelným výsledkem v AČR je pro mě například překvapivé zvýšení úsilí práce na poli příprav vlastní obhajoby své dosavadní činnosti a snad i na poli práce pro motocyklový sport). Navíc je naše firemní rozhodování ztíženo (nebo z jiného úhlu pohledu snad zjednodušeno) listopadovým prohlášením stěžejního zástupce našeho dosavadního motokrosového titulárního partnera o možném ukončení podpory motokrosového seriálu a s tím související nezařazení této aktivity do jeho firemního marketingového plánu. Nicméně čas běží a ani jednání Valného shromáždění mezinárodní motocyklové federace FIM, v Portugalsku začátkem prosince, nepřineslo jasné rozhodnutí co se sportovní autoritou u nás dál. Tak trochu šalamounské rozhodnutí v podobě prověření situace formou návštěvy komise výkonného výboru FIM na Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) je sporně vnímáno a rozdílně prezentováno oběma stranami. Snad aspoň u pánů ve FIM zvítězí zdravý rozum a cit pro sport a učiní své nezávislé rozhodnutí s dostatečným předstihem před začátkem nadcházející tuzemské sportovní motocyklové sezóny!!! Nicméně právě v době bezprostředně po kongresu FIM jsme byli osloveni ze strany nově vzniklého ČSMS a jeho prezidia s nabídkou na spolupráci, ale také s výzvou ROZHODNOUT SE!!! Není to jednoduché rozhodnutí - jedná se přece jen o bytí a nebytí Forsage jako firmy. Nakonec jsme se po společných úvahách a jednáních rozhodli všichni, dobrovolně, v souladu s naší firemní a pracovní strategií a s určitou vírou v lepší a smysluplnější budoucnost.
BUDEME PRACOVAT PRO A S ČSMS!!!
PROČ? Samostatná motocyklová federace uprostřed republiky zřejmě přímo v Brně, avizované přehledné hospodaření a ekonomika, silná marketingová podpora jednotlivým sportovním divizím a v motokrosu především mládeži a „velkému“ mistrovskému seriálu, osoba svazového prezidenta coby zkušeného a mezinárodně uznávaného manažera a odborníka, podpora za strany státních orgánů, neodmítavé stanovisko výkonného výboru FIM, předsevzetí nové federace o globální podpoře v mediální oblasti pro všechny motocyklové sporty. To jsou asi ty hlavní nám předestřené atributy, převažující při našem zvažování a rozhodování pro spolupráci s ČSMS.
Jistě, práce teprve začíná, situace není úplně přehledná, sem tam se něco nepodaří, ale rozhodnutí něco změnit k lepšímu, nový entuziasmus jako na začátku našeho motoristického podnikání a možnost budování nově koncipovaných sportovních motoristických divizí a disciplín včetně nové sportovní federace převáží snad i trochu diskutabilní přechodné nedostatky při rozjezdu. My z Forsage chceme být nápomocni těmto změnám a pomoci nejen v oblasti motokrosové organizace, ale i v oblasti předávání a využívání zkušeností při řešení sportovní agendy, a bude-li zájem či potřeba, chceme být nápomocni i v oblastech rozjezdu a budování celé sportovní struktury nově se rodící motocyklové federace. Krédo i rizika jsou nám jasná – neuspěje-li nová ČSMS a její motocyklové divize, skončí. Potom zřejmě skončíme i my. Pokud ale společně uspějeme (je to jen na nás všech, kteří chceme pomoci a podporujeme tuto změnu), je zde jasná cesta k dalšímu rozvoji a zlepšování společné i vlastní práce. A to nás láká, motivuje, ale zároveň i zavazuje!
Tak toto je mé osobní i firemní předsilvestrovské vyznání. Píšu je poněkud obšírněji, ale s jasným stanoviskem o výsledku našeho přístupu, včetně k němu vedoucích důvodů. Nehážeme naši minulost za hlavu, nestydíme se za spolupráci se sportovní autoritou AČR, protože ji netvoří jen její vedení, ale celá široká škála a základna svazových činovníků, pořadatelů a všech, se kterými jsme po dobu skoro 10ti let dobře a smysluplně spolupracovali. Snad tato spolupráce s mnohými z vás, kteří jste „nadšenci“ motocyklového sportu, bude i nadále pokračovat nebo se opět brzy obnoví. Vždyť motocyklizmus, i přes všechny dnešní dílčí půtky a roztržky, je jen jeden a jedna bude nakonec i zastřešující a řídící servisní organizace se statutem mezinárodní i domácí sportovní autority. Snad si ji zasloužíme a společně nově vybudujeme k obrazu svému.
Závěrem chci jménem svým i jménem sportovně-organizační společnosti FORSAGE upřímně poděkovat vám všem, našim partnerům, spolupracujícím organizacím i jednotlivcům, za spolupráci a pomoc při zajištění zdařilého průběhu všech námi organizovaných či pořádaných akcí v letošním roce. Ať se vám daří v osobním i pracovním životě a překonáte nástrahy a strasti roku příštího ve zdraví a pohodě.
V Brně, 28. prosince 2011 S přátelským pozdravem se na případnou další dobrou spolupráci těší

Ing. Jan JUŘIČKA

FORSAGE, spol. s r.o.

      

Soubor ke stažení:  FORSAGE-MOTOKROS JE NÁŠ ŽIVOT.doc (1,4 MB)