Pozvánka na Enduro Extrem a vložený závod v motokrosu v Ohrazenicích u Turnova

04.06.2010 06:18

 

Časový harmonogram - dopolední soutěže
07:00-8:30
08:15-8:30
 
Registrace pro kategorie Pionýr, čtyřkolky, Junior 50
Rozprava v místě registrace


 
08:35-8:45
08:45-8:55
09:05-9:15
09:20-9:30
Trénink Pionýr - 3 kola nebo 10 minut
Trénink Junior 50(65ccm-čtyřkolky děti do 10 let)  - 3 kola nebo 10 minut
Kvalifikační tréninky na 2 kola Pionýr (pořadí v cíli je postavení na start)
Kvalifikační tréninky na 2 kola Junior 50 (pořadí v cíli=postavení na startu)
 
09:30
10:10
10:30
10:45
11:15
11:30
11:45
 
Zaváděcí kolo + start závodu   čtyřkolky
Pionýr spec., a po 1 min.start Pionýr stod.
Junior 50(65ccm-čtyřkolky děti do 10 let)
čtyřkolky
Pionýr spec., a po 1 min.start Pionýr stod.
Junior 50(65ccm-čtyřkolky děti do 10 let)
Konec
30 minut 1 Runde
15 minut 1 Runde
10 minut 1 Runde
30 minut 2 Runde
15 minut 2 Runde
10 minut 2 Runde

 
12:00-12:15 Vyhlášení výsledků  

 

Časový harmonogram - odpolední soutěže
10.00-11:30
12:15-12:30
 
Registrace pro kategorie E1, E2, E3, ELITE
Rozprava


 
12:40
13:00
13:30
14:00
14:30
15:00
15:30
16:00
16:30
17:00
 
Zaváděcí kolo pro všechny kategorie
Start Závodu EXTREM ENDURO E1
Start Závodu EXTREM ENDURO E2
Start Závodu EXTREM ENDURO E3
Start Závodu EXTREM ENDURO ELITE
Start Závodu EXTREM ENDURO E1
Start Závodu EXTREM ENDURO E2
Start Závodu EXTREM ENDURO E3  
Start Závodu EXTREM ENDURO ELITE
Konec
 

1 Runde (5 kol)
1 Runde (5 kol)
1 Runde (5 kol)
1 Runde (5 kol)
2 Runde (5 kol)
2 Runde (5 kol)
2 Runde (5 kol)
2 Runde (5 kol)

 
17:15 Vyhlášení výsledků  

!!! ZMĚNA ČASŮ A SYSTÉMU ROZJÍŽDĚK VYHRAZENA !!!

Základní ustanovení pro závod 5.6. 2010

Závod: Extrém Enduro a vložený závod v motokrosu

Datum: 5.června 2010
Místo: Sportovní areál Ohrazenice u Turnova
Pořadatel
: BCMC - racing team a SAO
Adresa: Malý Rohozec 23, 511 01 Turnov
IČO
: 265 87 238
Zastoupený
: Daliborem Kořínkem
mobil
: 608 124 662
www
: enduro-extrem.cz
e-mail: info(zavinac)enduro-extrem.cz


Kategorie CROSS

Kategorie cross je vypsaná jako doplňující závod před samotným závodem EXTRÉM ENDURA. Je vypsaná pro kategorie Pionýr a Čtyřkolky. Každá tato kategorie má dále svoje rozdělení. Třída Cross jede pouze po klasické přírodní motokrosové trati.

Registrace:
Z důvodu urychlení registrace, vůči našemu časovému plánu a z důvodu nespolehlivosti některých lidí, (kteří se přihlásí a pak nepřijedou) jsme nuceni upřednostnit registrace přes internet a platby převodem. Po obdržení vaší přihlášky bude mít jezdec možnost zaplatit zvýhodněné startovné bankovním převodem. Po úspěšném připsání startovného na náš účet, se v nominačních listinách objeví poznámka o úspěšném obdržení platby. Po dohodě je též možné zaplatit startovné předem v hotovosti na tréninku ve sportovním areálu Ohrazenice v tréninkových dnech úterý, čtvrtek od 15:00 hod.

!!! Platby převodem a předem v hotovosti jsou finančně zvýhodněné !!!

Účet: Komerční banka č. účtu: 19-1359570207/0100
Jako Variabilní Symbol uvede každý své startovní číslo.

Z důvodu včasného přijetí Vaší platby na náš účet, doporučujeme provést registraci a převod nejpozději k 1.6.2010. K registraci v den závodu, si každý kdo platil převodem a neobjevila se mu poznámka o přijetí platby v nominačních listinách přinese potvrzení o platbě (výpis z banky) pro případ, že by došlo k chybě. Registrace v místě v den závodu je pro uvedené kategorie cross pouze do 8:30 hodin, ale opět upozorňujeme na omezený počet startujících.


Kategorie Pionýr

Rozdělení do kategorií:
Pionýr 50 speciál - jakékoliv úpravy
Pionýr 50 Stodoláci - bez úprav

Tyto dvě kategorie jedou současně pouze ,,stodoláci" startují o 1 minutu
později.

V případě podání písemného protestu se zálohou 500,-Kč vůči obsahu motocyklu budou u kategorie "speciálů" a "stodoláků" jezdci povinni odmontovat hlavu motoru a umožnit technickému komisaři přeměření obsahu.

Junior 50 - jakýkoli stroj s obsahem 50 ccm a závodníci do 13ti let věku s doprovodem rodičů nebo osobou jimi pověřenou.

Startovné převodem 200,-, na místě 250,-


Kategorie Čtyřkolky

Rozdělení:
1 kategorie - pracovní
2 kategorie - sportovní
Obě kategorie jedou dohromady a vítězové budou vyhlášeni v obou kategoriích

Startovné převodem 300,-, na místě 400,-

 

Startovní čísla:
každý stroj bude opatřen v předu a na bocích tabulkami s čitelnými startovními čísli o minimální velikosti 15 cm na kontrastním podkladu.

Povinná výstroj:
Přilba, brýle, rukavice, pevné boty, dlouhý rukáv, dlouhé kalhoty.
Bez tohoto vybavení nebudou závodníci připuštěni ke startu. Doporučujeme veškeré chrániče na motokros!!!

Trať:
Trať je klasická motokrosová, hlína - tráva, mírně kopcovitá, spousta skoků, tobogánů, dlouhé roviny a prudké zatáčky

Start:
Z čáry ve startovním prostoru, s nastartovaným motorem, na praporky 15-5-start

Trénink:
1 x 10 minut + kvalifikace

Závod:
2 x 15 minut

Vyhlášení:
Každá kategorie zvlášť, v každé první tři nejúspěšnější, poháry + hodnotné ceny,
V kategorií Junior 50 obdrží všichni závodníci diplom a cenu a samozřejmě 1-3 poháry.


Kategorie EXTRÉM ENDURO - Kategorie extrém enduro je závod, založený na principu extrém testů při klasických soutěžích enduro, s rozdílem, že se jede stylem rozjížděk jako u motokrosů.

 

Registrace:
Z důvodu urychlení registrace, vůči našemu časovému plánu a z důvodu nespolehlivosti některých lidí, (kteří se přihlásí a pak nepřijedou) jsme nuceni upřednostnit registrace přes internet a platby převodem. Po obdržení vaší přihlášky bude mít jezdec možnost zaplatit zvýhodněné startovné bankovním převodem. Po úspěšném připsání startovného na náš účet, se v nominačních listinách objeví poznámka o úspěšném obdržení platby. Po dohodě je též možné zaplatit startovné předem v hotovosti na tréninku ve sportovním areálu Ohrazenice v tréninkových dnech úterý, čtvrtek od 15:00 hod.

!!! Platby převodem a předem v hotovosti jsou finančně zvýhodněné !!!

Účet: Komerční banka č. účtu: 19-1359570207/0100
Jako Variabilní Symbol uvede každý své startovní číslo.

Z důvodu včasného přijetí Vaší platby na náš účet, doporučujeme provést registraci a převod nejpozději k 1.6.2010. K registraci v den závodu, si každý kdo platil převodem a neobjevila se mu poznámka o přijetí platby v nominačních listinách přinese potvrzení o platbě ( výpis z banky) pro případ, že by došlo k chybě. Registrace v místě v den závodu je pro tento závod do 12:00 hodin.

Trať:
Trať je klasická motokrosová, hlína - tráva, mírně kopcovitá, spousta skoků, tobogánů, dlouhé roviny a prudké zatáčky, výjezdy, a umělé překážky ( klády, pražce, pneumatiky, palety, karoserie, umělé stěny, atd.)

Kategorie:
Rozdělení E1, E2, E3, Elite - dle platných řádů pro Enduro.
V případě sloučení některé z kategorií do jedné jízdy z nedostatku závodníků budou vyhlášeni vítězové v obou kategoriích.
Naopak v případě velkého zájmu o start v tomto závodě, bude závod rozšířen o kategorii Elite pro jezdce s licencí ,,A"

Startovné převodem 300,-, na místě 400,-

Startovní čísla:
Dle platných řádů Enduro pro rok 2010.

Povinná výstroj:
Přilba, brýle, rukavice, pevné boty, dlouhý rukáv, dlouhé kalhoty. Bez tohoto vybavení nebudou závodníci připuštěni ke startu. Doporučujeme veškeré chrániče na motokros.

Start:
Z čáry ve startovním prostoru, se zhasnutým motorem, na praporky 15-5-start

Trénink:
bez tréninku

Závod:
na počet kol, zděleno na rozpravě

Vyhlášení:
Každá kategorie zvlášť, v každé první tři nejúspěšnější poháry a věcné ceny.

 


Povinnosti jezdců:

Chránit přírodu a případný odpad odkládat do míst k tomu určených (koše a plast.pytle). Odstavení stroje, práce na něm nebo doplňování paliva je možné pouze na vymezené prostoru v depu a na tzv. EKOLOGICKÉ PODLOŽCE !!! V případě jakéhokoliv úniku kapalin ze strojů do volné přírody je nutné tuto skutečnost oznámit pořadateli s určením místa. Nerespektování této povinnosti bude mít za následek vyloučení ze závodu. Likvidovat odpady způsobem a na místech k tomu určených