Prohlášení prezídia ČSMS - uznávání licencí vydaných AČR

24.02.2012 18:27

 

https://www.motocams.cz/data/CSMS_240212.pdf

Poznámka. Uznáním licencí vlastně přiznává ČSMS národní autoritu AČR!