Prohlášení sportovního klubu ENDURO MORAVA Czech Republic

20.03.2011 08:45

 

PROHLÁŠENÍ

__Sportovní club ENDURO MORAVA Czech Republic, zastoupený prezidentem sportovního klubu Jaroslavem Kmošťákem, vydává v souvislosti s VIX. ročníkem motocyklové soutěže “O pohár Lysé Hory”, který se měl konat dne 11. června 2011 v rámci Frýdlantských sportovníh her následující prohlášení:

__Uspořádání motocyklové soutěže je finančně nákladné a take náročné po organizační stránce. Velmi si vážíme a děkujeme za vstřícnost, kdy finanční náklady předešlých ročníků pomáhalo řešit Město Frýdlant nad Ostravivicí i oslovení sponzoři. Pro organizační zabezpečení závodu ať se jedná o vytýčení a přípravu tratě, rychlostních zkoušek, dohled nad bezpečností jezdců i diváků a v neposlední řadě úklid a sanace trati vedoucí v lesním terénu, by bylo složité získat dost potřebných osob, tak aby i letošní závod dostál vysoko nasazené laťce předešlých ročníků pravé motocyklové soutěže a nedošlo k nepředvidatelným nepříjemným událostem. Vleklá ekonomicko - hospodářská krize a její důsledky s dopadem do rodinných a osobních rovin dotčených osob dobrovolných pořadatelů a bohužel i do situace mnohých letitých sponzorů, by nedovolovala zajištění potřebných financí a nasazení pro pořádání tohoto závodu.
__Po pečlivém zvážení všech argumentů a skutečností, které vyvstaly při organizaci a přípravě motocklové soutěže v pořadatelských, finančních a ekonomických podmínkách roku 2011, došlo k nelehkému, ale maximálně zodpovědnému rozhodnutí o nekonání závodu.
__Věříme, že další rok se vstřícností a podporou Města Frýdlant nad Ostravicí, sponzorů i obětavých dobrovolných pořadatelů opět navážeme na tradici a závod se uskuteční. Pro rok 2011 přejeme všem pevné zdraví , osobní, sportovní úspěchy zejména i seriálu ENDURO BESKYD CUP 2011, který bude mít i bez našeho závodu vysokou úroveň !

Děkujeme za pochopení a těšíme se na VIX. ročník v lepších časech…..Jaroslav Kmošťák
prezident sportovního klubu
a tým SC ENDURO MORAVA CR