Reakce AJM na článek J. Juřičky

20.01.2011 16:57

01

 

Na základě zprávy od Agentury Forsage podepsanou panem Juřičkou ohledně současného stavu motokrosu bychom si jako zástupci jezdců a současně obvinění z odstoupení partnerů agentury Forsage dovolili reagovat.

Předem bychom však nejdříve rádi ocenili práci agentury Forsage, není pochyb o tom, že za dobu její působnosti v českém motokrosu jeho úroveň vzrostla a závody MMČR mají vysoký standard.

To se týkalo i peněžních odměn za jednotlivá umístění až do sezóny 2009. V roce 2010 došlo ke snížení odměn jezdců za jednotlivá umístění v jízdě o 60% (nikoliv o uváděných 30%) a určitě bylo vhodné, aby se k tomu agentura Forsage zpočátku sezóny postavila čelem a sdělila, že z takového a takového důvodu dojde ke snížení odměn apod. Považujeme proto za velmi alibistické napsat v posezónní zprávě informaci, citujeme „Po přechodném snížení části prémií pro rok 2010 o 30% na základě avizovaných požadavků partnerských atd...". Proč tedy nebyli jezdci informováni včas o přechodném snížení?

Po dvou odjetých závodech a založení Asociace jezdců motokrosu jsme se rozhodli reagovat a navrhli navýšení odměn. Po bouřlivé debatě v Kramolíně a následné schůzce na půdě AČR (12.7.2010) spolu s panem Juřičkou a zástupci AČR nám bylo sděleno a vysvětleno, že prostě finance na navýšení odměn nejsou. Po této informaci jsme se jako zástupci jezdců stáhli a nadále již navýšení odměn nepožadovali a s panem Juřičkou se rozešli ve smíru s tím, že pokud chceme navýšit odměny, bude se to týkat sezóny 2011. Informaci o „nestávkování" jsme rozeslali všem jezdcům dne 16.7.2010. Dále J. Čepelák vzhledem k panice ohledně stávkování telefonicky ujistil pana Charváta, že k ničemu takovému nedojde. To bylo ze strany Asociace jezdců ohledně „tlaku" na navýšení finančních odměn vše. Přijde nám proto velmi laciné a jednoduché označit nás za hlavní viníky odstoupení titulárního a generálního partnera agentury Forsage.

Dále nám přijde velmi neprofesionální od takové agentury, za jakou se Forsage vydává čekat se založenýma rukama na informaci jejich reklamních partnerů až do prosince a  poté, co je jejich vyjádření k další spolupráci negativní, vyhlásit do světa, že teď už je pozdě na nějaké další hledání nových partnerů. Citujeme p. Juřičku: „V závěru roku (asi se to však dalo očekávat) tak společně přicházíme o podstatnou část dlouhodobé partnerské podpory (cca 80% finančních prostředků) a snad jen naivka by očekával, že se vlastně nic nestalo a „jedeme dál". Větší sponzorské peníze pro sezónu 2011 jsou v současné době již dávno rozděleny a ve stávající ekonomické situaci je asi velmi nereálné tuto problematiku zdárně vyřešit do začátku nové sezóny." Pokud se čeká až na prosinec, tak je jasné, že většina peněz bude rozdaných, jak alibistické.

Dále bylo okolím motokrosové veřejnosti odsouzeno oficiální vyhlášení mistrů ČR agenturou Forsage, které bylo odbyté. Na náš dotaz reagoval pan Juřička tím, že si jejich generální partner žádné vyhlášení nepřeje a proto se to uskutečnilo jak uskutečnilo. Možná se o to mohla postarat agentura Forsage, ale velmi pravděpodobně v tu dobu už tušila, že nebude mít na růžích ustláno a začala pomalu přemýšlet o možných důvodech odstoupení sponzorů. A jeden důvod byl k dispozici již od závodu v Kramolíně, že? Na závěr by nás zajímalo, proč se uvádí uveřejnění zprávy pana Juřičky téměř o 14 dní dříve, než bylo ve skutečnosti. Máte to, pane Juřičko zapotřebí?

 

Za AJM J. Čepelák, M. Kadleček, J. Zaremba . P. Masařík, M. Žerava, M. Rožec.

 
 
vydáno: 20.1.2011 9:11  |  autor: JS

Zdroj: mx-online.cz

Pro úplnost článek pana Juřičky:

 

01.01.2011
348.jpgBlíží se konec kalendářního roku, za standardních okolností bychom asi kromě přípravy Vánoc ve „Forsáži“ už spřádali nové plány a připravovali spolu se Svazem motokrosu AČR další ročník českého motokrosového mistráku a ono NIC.
Nic proto, že po OSMI letech pořádání seriálu a závodů MEZ M ČR došlo letos k něčemu, co výrazně ovlivnilo a změnilo vývoj tohoto sportu. Nechci tady dalekosáhle polemizovat, a proto se v této své závěrečné úvaze omezím na stručné konstatování a osobní pocity společně se Silvestrovským zhodnocením našich dosavadních motokrosových aktivit.
 

348.jpg348.jpg Nejprve však stručná historie - AGENTURA FORSAGE se v roce 1996 zrodila na základě dřívější „amatérské činnosti“ party motokrosových nadšenců kolem MX DOATS TEAMu se záměrem profesionální organizace sportovních, společenských a kulturních akcí (odtud také symbolický název firmy FORSAGE = Finance Obchod Reklama Sport AGEntura – rozuměj také forsage = síla, dynamika, rychlý rozvoj, no prostě „drajf“ čili „forsáž“). Realizovali jsme již více než 400 závodů a akcí v superkrosu, arenakrosu, automobilové rally, autokrosu, off-roadu, supermotu, sajdkárkrosu, FMX, fotbalu, a v posledních letech pak především v MOTOKROSU. V roce 2003 jsme se dohodli na spolupráci s velkým patriotem českého motokrosu Ing. Milanem VOMELOU, jehož prostřednictvím jsme pak jako „servisní“ firma realizovali partnerskou spolupráci se sponzorskými firmami PAP OIL a později PROFI AUTO CZ, firmami, které svou podporou prostřednictvím našich aktivit zastřešily dlouhodobě po dobu osmi let novodobou éru domácího motokrosu.
Jen pro připomenutí zde uvádím tyto aspekty naší práce :
• během osmi let spolupráce jsme společně s AČR/FMS/SM AČR a jednotlivými pořadateli zorganizovali přesně 55 závodů MEZ M ČR v MOTOKROSU,
• pořadatelská aktivita dle četnosti závodů v jednotlivých lokalitách – Kaplice 7 x, Pacov 7x, Kramolín 6x, Loket 6x, Šumperk 6x, Jinín 4x, Petrovice 4x, Holice 3x, Stříbro 3x, Třemošnice 3x, Vranov 3x, Přerov 2x a Dlouhá Loučka 1x,
• na cestovních náhradách a odměnách bylo výše uvedenými partnery prostřednictvím promotéra vyplaceno celkem 10.940.000,- Kč!!!,
• díky smluvní dohodě s FMS AČR jsme pravidelně každoročně přispívali finanční hotovostí na podporu a organizaci mládežnického motokrosu a za celou dobu naší působnosti se tato částka vyšplhala až k hranici cca 1.500.000,- Kč,
• kromě stovek pohárů, věnců, dárkových košů a dalších darů a cen bylo jezdcům v podobě cílových prémií seriálu předáno celkem 5 osobních vozidel Citroën, a 12 motocyklů různých provedení a značek,
• do českého motokrosu se jen díky našim aktivitám a podpoře (nemylte se, televize nám či pořadatelům neplatí za odvysílané závody a naopak je potřeba pomoci ČT v mnoha oblastech realizovat ve srovnání s jinými sporty technicky velmi náročné motokrosové přenosy) vrátil i zájem kamer České televize a ze závodů MEZ M ČR bylo souhrnně odvysíláno více než 20 rozsáhlých TV přímých přenosů či záznamů a kolem padesáti reportáží ve specializovaných motoristických pořadech,
• v televizně nejúspěšnějším roce 2010 bylo všech 7 závodů seriálu vysíláno Českou televizí a to s celkovou stopáží (bez Světů motorů) 10 hodin a 18 minut,
• specializovaná firma na sportovní videodokumentaci byla v posledních 4 ročnících přítomna na všech mistrovských závodech a vydali jsme tak na 30 samostatných tematických DVD z MEZ M ČR MX,
• vytvořili jsme a dodnes provozujeme tento specifický motokrosový web www.moto-cross.cz, jehož součástí jsou mimo jiné i on-line výsledky z jednotlivých jízd každého závodu a průběžné zpravodajství, aktuality a obrázková fotogalerie,
• byl vytvořen fungující systém úzké spolupráce promotéra ze sportovní autoritou a jednotlivými pořadateli, čímž se zlepšila a zkvalitnila oblast příprav a organizace jednotlivých sportovních podniků,
• díky smluvním kontaktům promotéra s celostátními médii se výrazně zlepšila medializace a propagace seriálu a jeho dílčích závodů v celorepublikovém měřítku,
• zvýšenou pozornost jsme věnovali bezpečnosti závodů – vysílačkový informační systém, úroveň zdravotního zabezpečení, „rescue“ čtyřkolka, vyznačovací kolíky trati, důraz na přípravu trati s ohledem na zvýšenou bezpečnost jezdců a diváků atd.
Těch oblastí by bylo možno uvést daleko více, ale i tyto stěžejní svědčí o rostoucí úrovni organizace domácího mistrovského šampionátu. A PAK BOHUŽEL PŘÍJDE DVOJICE DOPISŮ (viz. faxmile na tomto webu níže v oblasti Aktuality) a je KONEC? Víte o co jde? Tím možným koncem našeho společného snažení jsou dva dopisy z počátku prosince 2010, kterými partnerské společnosti PROFI AUTO CZ (titulární generální partner seriálu) a PAP OIL (generální partner seriálu) oznamují poměrně stroze ukončení svého působení při podpoře českého motokrosu!!! Dvě věty každého z dopisů tak zcela zásadně mění stávající situaci a seriál se v roce svého největšího „rozkvětu“ rázem potápí do suterénu svého ekonomického zajištění. Také proto ta úvodní věta v názvu tohoto příspěvku - LABUTÍ PÍSEŇ MISTROVSKÉHO MOTOKROSU ANEB „TO JSTE CHTĚLI?“ V závěru roku (asi se to však dalo očekávat) tak společně přicházíme a podstatnou část dlouhodobé partnerské podpory (cca 80% finančních prostředků) a snad jen naivka by očekával, že se vlastně nic nestalo a „jedeme dál“. Větší sponzorské peníze pro sezónu 2011 jsou v současné době již dávno rozděleny a ve stávající ekonomické situaci je asi velmi nereálné tuto problematiku zdárně vyřešit do začátku nové sezóny. TAKŽE VZKAZ PRO VŠECHNY, KTEŘÍ ČTETE TYTO ŘÁDKY – NOVÁ ÉRA ČESKÉHO MOTOKROSU V PODÁNÍ PAP OIL/PROFI AUTO CZ/AGENTURA FORSAGE V TÉTO PODOBĚ KONČÍ. Nikdy jsem si za dobu své více než 17 leté působnosti v motokrosovém sportu nepředstavoval, že náš závěr proběhne touto internetovou formou. Snažili jsme se vždy pomáhat této disciplíně, pořadatelům, jezdcům i fanouškům tohoto krásného sportu. Pracovali jsme pro spokojenost diváků, a teď končíme v tichosti a nezájmu? Ale dle mého subjektivního názoru pro nás přece jen se „vztyčenou hlavou“ – svou „forsáž“ jsem vždy vedl k profesionální úrovni práce, motokros máme všichni ve firmě rádi a pomoc Milana Vomely a jím zajištěných partnerských firem je stále ještě nedoceněná. My mu za to moc a moc děkujeme, a co vy, to záleží jen a jen na vás. Tady jsem po letošní neblahé zkušenosti přece jen více skeptický. Jako „správní Češi“ jsme asi přece jen hlavně kritici a známe pořekadlo „o sousedově koze“ nahrává škarohlídům radovat se z problémů druhých.
Na závěr tohoto mého upřímného „vyznání“ tak zbývá jen konstatovat komu tímto předáváme pomyslnou štafetu a proč. V posledních letech byl domácí motokros jediným motoristickým sportem (s drobnou výjimkou ploché dráhy, kde se přidělují dílčí finance jezdcům na základě získaných mistrovských bodů), ve kterém kromě podpory jednotlivých pořadatelů proudily významné finanční prostředky od promotéra/partnerů také k jezdcům (viz statistika výše v tomto příspěvku). Po přechodném snížení části prémií pro rok 2010 o 30% na základě avizovaných požadavku partnerských firem dochází následně v průběhu sezóny k „revoltě“ některých jezdců. Dlouho jsem váhal, jak se s odstupem času k této závažné problematice postavit – ale dnes po obdržení odstupujících partnerských dopisů mám v této věci zcela jasno. Takže Jirko Čepeláku, Michale Kadlečku, Petře Masaříku, Honzo Zarembo a Martine Žeravo – díky vašemu dopisu ze dne 23.6.2010 s diktujícími finančními podmínkami pro vaši další působnost v seriálu a vyvolávajícímu „stávkovou náladu“ za podpory panů Smoly st., Ondrušky a Mitvalského st. se svým „hlásným amplionem“ na jezdecké rozpravě v Kramolíně, JSTE DOSÁHLI ODSTOUPENÍ titulárního a také generálního partnera a tím i ztrátu podstatné části dlouhodobě poskytovaných finančních prostředků pro domácí mistrovský MX seriál. Cituji asi nejdůležitější část těchto dopisů - … vzhledem k vystupování a jednání některých motokrosových jezdců v závěru loňského seriálu MR ČR, se akcionáři naší společnosti rozhodli, nepokračovat v reklamní činnosti při dalších ročnících …. Takže převezměte prosím nyní pomyslnou štafetu a ujměte se po boku AČR/FMS/SM AČR oficiálního promotérství českého mistrovského MX seriálu. Držíme vám palce. A já za sebe a AGENTURU FORSAGE slibuji, že motokrosu budu dle našich možností i nadále nápomocen. Myslíme si totiž, že mnoho lidí si naší práce přece jen vážila a oceňuje ji. A pro tyto příznivce se budeme snažit pracovat v motokrosu i nadále.
AGENTURA FORSAGE JAKO PROMOTÉR TÍMTO KONČÍ, JEJÍ PODPORA ČESKÉMU MOTOKROSU VŠAK NIKOLIV. CHCEME A BUDEME I NADÁLE POKRAČOVAT !!!

V Brně, 29. prosince 2010

Ing. Jan JUŘIČKA – jednatel AGENTURA FORSAGE s. r.o.– promotér MEZ M ČR MOTOKROS 2010