Sdělení Autoklubu České republiky všem, kteří jsou činní v motocyklovém sportu,vydáno dne 14.12.2011

14.12.2011 19:23

 
Informace k situaci v oblasti řízení motocyklového sportu


Sdělení Autoklubu České republiky všem, kteří jsou činní v motocyklovém sportu

Vzhledem k množství dotazů na fungování a zajištění sezóny 2012 v motocyklovém sportu, informujeme tímto naším posledním sdělením na tomto speciálním odkazu všechny jezdce, pořadatele, soutěžící, kluby a další činovníky v motocyklovém sportu, že:

 • Autoklub České republiky (dále jen "AČR) je jediným členem Mezinárodní motocyklové federace (FIM) za Českou republiku. Tato pozice je nezpochybnitelná nejméně do konce roku 1212.
 • AČR, resp. FMS AČR, je jediným zodpovědným subjektem za motocyklový sport v České republice, reprezentuje Českou republiku mezinárodně a je jediným oprávněným subjektem k řízení motocyklového sportu na území České republiky.
 • AČR, resp. FMS AČR, je jediný oprávněný subjekt k vydávání národních i mezinárodních licencí všeho druhu v jednotlivých odvětvích motocyklového sportu v České republice (licence jezdců, činovníků, týmové).
 • AČR, resp. FMS AČR, je jediný oprávněný subjekt k vydávání sportovních řádů pro příslušná odvětví motocyklového sportu (včetně lékařského, ekologického, disciplinárního atd.) a příslušných technických řádů.
 • AČR, resp. FMS AČR, je jediný oprávněný subjekt ke schvalování kalendáře sportovních podniků v příslušných odvětvích motocyklového sportu.
 • AČR, resp. FMS AČR, je jediným oprávněný subjekt k vyhlašování národních a mezinárodních mistrů a přeborníků České republiky.

Dále AČR upozorňuje na nesmyslnost uvádění tzv. "národní a mezinárodní autority v motocyklovém sportu". Tyto činnosti nemohou být a nikdy nejsou odděleny.

Současně Vám k tomuto sdělení přikládáme:

 • dopis FIM ve věci motocyklové autority v České republice, určený ministru školství, mládeže a tělovýchovy ČR ze dne 12. 12. 2001, včetně překladu do českého jazyka.
 • Hlasový záznam z kongresu Valného shromáždění FIM v Estorilu, Portugalsko, ze dne 3. 12. 2011, včetně jeho doslovného překladu do českého jazyka, ze kterého je zřejmé, co se na tomto kongresu projednávalo (přikládáme vzhledem k tomu, že jsou v médiích jsou uvedeny záměrně mylné informace).
 • Seznam řádných členů FIM tzv. "Affiliated Federations ( FMNs)"
 • Výpisy z oficiálního dokumentu FIM "STATUTES AND BY-LAWS", včetně překladu do českého jazyka (oficiální předpisy FIM jsou na webových stránkách "www.fim-live.com").
 • Odpovědi na Vaše nejčastější otázky po kongresu FIM v Estorilu.

Na závěr tohoto našeho sdělení Vám oznamujeme, že se AČR již nebude vyjadřovat k nepravdivým a zavádějícím informacím dalších osob, které se snaží poškodit AČR a znevážit činnost všech, kteří mají zájem nadále s AČR v motocyklovém sportu pracovat, a to zejména k vyjádřením pana Dobeše a pana Abrahama, kteří se dle názoru AČR dopustili či dopouští protiprávního jednání.

Všechny další informace týkající se jednotlivých oblastí motocyklového sportu najdete, tak jako v minulých letech, v příslušných odkazech na webových stránkách AČR www.autoklub.cz.
 

PaedDr. Roman Ječmínek
Karel Nauš
prezident AČR
generální sekretář FMS AČR

 


 

14.12.2011
Sdělení Autoklubu České republiky všem,kteří jsou činní v motocyklovém sportu (pdf, 98kb)
Dopis FIM ve věci motocyklové autority v ČR s překladem (pdf, 718kb)
Hlasový záznam z kongresu FIM v Estorilu (mp3, 4Mb)
Doslovný překlad hlasového záznamu (pdf, 69kb)
Seznam řádných členů FIM (pdf, 198kb)
Výpisy z oficiálního dokumentu FIM "STATUTES AND BY - LAWS" - včetně překladu (pdf, 89kb)
Situace v řízení motocyklového sportu v ČR II - otázky a odpovědi (pdf, 270kb)

 

https://www.autoklub.cz/