Stanovisko Autoklubu ČR k informacím ohledně změny sportovní autority pro motocyklový sport a Dopis - FIM - 21. 2. 2012