Úkoly a cíle Výkonného výboru svazu motokrosu Autoklubu ČR na rok 2013

25.11.2012 17:20

Usnesením XIV. Valné hromady AČR bylo odsouhlaseno složení nového Výkonného výboru svazu motokrosu.

Nový Výkonný výbor (dále jen VV) je složen z některých členů Juniorské sportovní subkomise AČR (vznik a cíle Juniorské subkomise) a dále některých členů původního VV.

Složení:

 • Předseda: Aleš DOLEŽAL
 • 1.místopředseda: Jiří NEDVĚD
 • 2.místopředseda: David NOVOTNÝ
 • Členové: Martin PICHL, Jan STRACH, Jindřich HRABICA, Jiří ŠITINA, Vladislav TEREŠÁK

Dlouhodobým cílem tohoto VV je nastavit fungující strategii rozvoje motokrosu jako celku, v jejíž náplni budou zahrnuty dílčí cíle, např. spolupráce s týmy, jezdci, pořadateli, jednotlivými středisky motocyklového sportu a v neposlední řadě médii. Motokros tak chceme postavit do role uznávané a suverénní disciplíny, na jejíž úroveň nebudou mít vliv jednotlivé zájmové skupiny, které se snaží použít tento sport jako nástroj k vlastnímu obohacení. V neposlední řadě otevřít tok informací mezi VV a všemi výše zmíněnými skupinami, které se podílejí na motokrosu jako takovém.

Úkoly, které si VV svazu motokrosu určil jako prioritní:

1. Zajištění kvalitních seriálů MMČR 2013
(seriály: Mezinárodních mistrovství České republiky v motokrosu, motokrosu juniorů, side a 4kolky, supermoto)

 • sponzorské zajištění
 • organizační zajištění – všechny závody stejně kvalitní organizace
 • zvýšení atraktivity závodů (např. motivační systém pro jezdce, akce pro diváky)
 • televizní přenosy do celostátního regionálního i internetového vysílání
 • postupná úprava tratí směrem k současným evropským trendům

2. Spolupráce s jednotlivými středisky motocyklového sportu (dále jen SMS)

 • jasné definování pravidel pro pořádání závodů v rámci SMS
 • definování rozmezí počtu závodů pro každou kubaturu
 • definování maximálního počtu kubatur na den závodu
 • definování společné výše startovného pro všechna SMS
 • definování postupových klíčů mezi třídami hobby a licence
 • pokračování ve spolupráci podpory mládeže

3. Vytvoření dobrých podmínek pro reprezentaci (seniorskou i juniorskou)

 • komunikace s jezdci a týmy o podmínkách pro reprezentaci
 • vytvoření jasných pravidel pro nominace jezdců
 • pomoc s finančním zabezpečením jezdců pro reprezentační starty

 

Výkonný výbor svazu motokrosu AČR
Zapsal: Aleš Doležal

 Více zde: https://www.enduromotosport.com/news/ukoly-a-cile-vykonneho-vyboru-svazu-motokrosu-autoklubu-cr-na-rok-2013/