V českém motocyklovém sportu letos určitě nehrozí zimní spánek

05.11.2011 18:02

 

Tak jako každoročně s příchodem listopadu pomalu utichají charakteristické zvuky strojů v depech i na motocyklových tratích, pořadatelé připravují zazimování svých závodišť a organizátorům či promotérům vrcholí marketingová jednání ve věci zabezpečení příští sezóny.
 

Nám závodem družstev v Kaplici skončil myslím úspěšný debut šampionátu MM ČR v MOTOKROSU „LR COSMETIC / ADOS CUP 2011“ a jako každoročně je potřeba již nyní přemýšlet a konat ve věci ročníků dalších. Měl by se tvořit domácí mistrovský motokrosový kalendář, pracovat na sportovní legislativě, příznivých organizačních vylepšeních a stanovení jasných a jednoznačných podmínek pořádání následujícího ročníku pro pořadatele i jezdce. Letos v dubnu jsme se na jednáních s manažery týmů, jezdci i pořadateli dohodli, že bude dobré tyto záležitosti řešit ještě do vánoc tak, aby pak byl dostatek času v klidu vše připravit pro dubnový start MOTOKROSU v roce 2012.

To byly plány, ale dnes je to tak trochu jinak. Už při posledním mistráku v Kaplici prosákly na veřejnost kusé a nejasné zprávy o „nečekané sportovní revoltě“ v oblasti řízení domácího motocyklového sportu. Na to se v médiích i v zákulisí dotčených řídících i nově ustanovených složek spustila doslovná lavina informací, prohlášení a výzev. Motocykly se v posledním týdnu staly mediálním tuzemským sólokaprem, ale nevím, zda právě správným způsobem. Nechci zde nyní polemizovat a hodnotit tu či onu aktivitu a její oprávněnost. Dobrá je určitě snaha o zlepšení stávajícího stavu, ale až brzká budoucnost ukáže, co z toho všeho je reálné a životaschopné. Nicméně vím jedno, práce v oblasti realizace motocyklového sportu se nemůže a nesmí zastavit právě teď, v době, kdy by měly vrcholit přípravy nových sezón všech motocyklových sportů a snaha o jejich organizační i ekonomické zajištění. Za nás jako dřívějšího promotéra a dnes organizátora motokrosového seriálu MM ČR mohu říci, že společně s titulárním partnerem seriálu s plnou odpovědností pracujeme na realizaci nového ročníku ve stávajících intencích stanovených mimo jiné vzájemnými smluvními vztahy včetně dlouhodobější smlouvy se stávající sportovní autoritou. Vždy jsme akceptovali a ctili závazná pravidla a principy dané samotnou podstatou spolupráce v rámci sportovní autority v této republice i na mezinárodním poli a jsem přesvědčen, že to bude platit i nadále, padni komu padni. Rozhodně chceme i nadále pracovat - pokračovat v realizaci mistrovských motokrosů a věřím, že současné dění i tomuto šampionátu napomůže na cestě jeho ještě většího zvýraznění a zkvalitnění!

A co na závěr? Současnou „Válku v motocyklovém sportu“ jak aktuální dění trefně pojmenoval šéfredaktor ČMN Ivo Helikar ve svém příspěvku, je potřeba co nejdříve z tiskovek a médií a po dořešení rozhodnutím nadnárodní sportovní autority FIM přenést do oblasti neméně důrazné práce pro motorky. Čas letí a určitě i v motorkách platí známé rčení „kdo chvíli stál, stojí opodál...“. V motocyklovém sportu tak letos určitě nehrozí zimní spánek.

V aktualitách našeho specifického MX webu Moto-cross.cz Vás chceme i nadále objektivně informovat o stávajícím vývoji situace v oblasti řízení motocyklového sportu, a proto Vám zde přinášíme některé oficiální informace a články.

Honza JUŘIČKA – FORSAGE Brno
organizátor MM ČR v motokrosu „LR COSMETIC / ADOS CUP"