Ve stopě Zlínské šestidenní - 28.9.2012

19.09.2012 09:49


Tato soutěž je určena pro historické soutěžní motocykly nebo motocykly sériové, dobově upravené.
Na start se řadí motocykly bez rozdílu kubatur, dle předem určeného času v kartě jezdce, kterou každý účastník obdrží spolu s mapou a čestným prohlášením při registraci.

Motocykly budou vyjíždět v minutových intervalech, způsobem přitlačení stroje na start
a jeho nastartování v předem určený čas.
Pokud se stroj nepodaří nastartovat do 30 sekund, jezdec získá 3 trestné body a může stroj roztlačit.

Trať bude mít celkem 8 kontrolních časových stanovišť , viz. mapa, mezi kterými je předepsaný čas, který by měl jezdec při jízdě dodržet. Pro lepší orientaci slouží i předepsaný počet kilometrů / vzdálenost mezi kontrolními stanovišti /.
Tolerance příjezdu na každé z těchto kontrolních stanovišť je +- 1 min.
Každé následné zpoždění dojezdu na stanoviště o 1 minutu, znamená pro jezdce + 1 trestný bod, při dřívějším dojezdu diskvalifikace. ( ušetřený čas může jezdec využít k odpočinku, nebo opravě stroje, atd..)
Časy příjezdů do kontrolních stanovišť budou postupně zapisovány do karty jezdce, průjezdné kontroly potvrzeny razítkem.
Každé stanoviště bude řádně značené.

Vítězem se stane jezdec , který dosáhne nejlepšího času +-0 sekund, případně s nejmenším počtem získaných trestných bodů.
Při shodě těchto určených kritérií pak bude rozhodovat:
a. Stáří stroje
b. Menší objem válců
c. Los
Ohodnoceno bude prvních pět jezdců, dále pak nejstarší jezdec a nejstarší stroj.
Vklad – startovné je 300,- Kč. Majitelé motocyklů do r. výroby 1940 tento vklad neplatí. Startovné bude využito k občerstvení pro soutěžící, věcné ceny pro vítěze , režie pořadatelů a poplatky související s povolením vjezdu do CH.K.O. a lesů ČR.
Časový harmonogram soutěže: od 07:00 registrace
09:00 technická přejímka
10:00 start 1. jezdce
13:45 předpokládaný příjezd 1. jezdce
15:00 – 16:00 vyhlášení výsledků, předání cen

Pokud nebude motocykl dle technických komisařů k soutěži způsobilý, jezdec bude ze soutěže vyloučen, vklad mu bude vrácen.

Každý jezdec se soutěže účastní na vlastní nebezpečí a náklady.
Zároveň je každý účastník povinen dodržovat ustanovení sportovního řádu, řídit se pokyny pořadatelů.

Soutěž se bude konat při min. počtu 30 soutěžících a to za každého počasí.
Start, cíl a depo strojů bude na parkovišti technických služeb pod velkým kinem ve Zlíně. (viz. mapa)
 

Napsal Karel Zámečník