Veřejná sbírka na pokrytí nákladů CZECH Junior Teamu

06.07.2011 10:35

Z důvodu chybějících prosředků na pokrytí nákladů spojených s účastí Českého juniorského týmu na ISDE ve Finsku jsme vyhlásili veřejnou sbírku, sbírka je veřejná, a tak všichni kteří přispějí budou na těchto stránkách zveřejněn a firmy mají možnost umístit svůj Banner na hlavní stránce jeden rok zdarma! 

Všem kteří přispějí předem děkujeme.

Budeme vděčni za každou byť sebemenší částku, kterou je možno zaslat na účet číslo 155470672 kód banky 0600, variabilní simbol 62011. Do zprávy pro příjemce prosím uveďte své jméno nebo firmu.

Za iniciátory sbírky: František Vocásek - ENDURO MOTOSPORT