VEŘEJNÉ JEDNÁNÍ VÝKONNÉHO VÝBORU SVAZU TRIALU

25.11.2013 18:35


Vážení,

zveme Vás na veřejné jednání Výkonného výboru svazu Trialu v AČR, které se koná v úterý 26.11.2013 od 16,00h v klubovně Autoklubu ČR (5.patro), Opletalova 29, Praha 1

Program jednání:

1. Zahájení a představení nových členů VVST v AČR
2. Zhodnocení sezóny 2013
3. Představení koncepce řízení disciplíny TRIAL v sezóně 2014
4. Projednání změn do řádů a ročenky disciplíny TRIAL pro sezónu 2014
5. Návrh kalendáře soutěží pro sezónu 2014
6. Diskuze

Pavel Karkoš
VV Svazu trialu 

 

Zdroj: www.trial.cz/