Zápis z jednání VV DM ČSMS v Pacově dne 17.12.2011

22.12.2011 16:55

Obrysy národního mistrovství v motokrosu začínají dostávat konkrétnější podobu

Zápis z jednání VV DM ČSMS v Pacově dne 17.12.2011Dne 19.12.2011 se v Pacově sešla pracovní skupina , aby mimo jiné, projednala organizaci, přípravu a zajištění Mistrovství České republiky v motokrosu jednotlivců.
Za promotérskou organizaci Forsage byl na jednání přítomen ing.Jan Juřička a VV DM ČSMS byl zastoupen Ervínem Krajčovičem, Janem Tománkem a Jiřím Hejtíkem. Předseda VV DM Zdeněk Velký se omluvil z rodinných důvodů. Za pořadatelské subjekty se dostavil na jednání Jan Smolek společně s Evženem Zadražilem, který se jednání navíc účastnil jako zástupce ÚSC. (ÚZEMNÍCH SPORTOVNÍCH CENTER). Za jezdce na jednání vystupoval Jiří Čepelák a za výchovu talentované mládeže Jiří Janovský.

Jednání bylo zahájeno konstatováním, že VV DM se po počátečních problémech a neshodách s některými zástupci VV stabilizoval a ustálil na dosavadním čtyřčlenném počtu a v této podobě bude pracovat do příštího zasedání, kde bude navržen jako pátý člen Jiří Čepelák. Pokud kandidaturu přijme a bude zvolen, bude to konečná podoba VV DM ČSMS. Jeho kandidatura je podmíněna tím, že bude urychleně založeno občanské sdružení „Asociace jezdců motokros“ a proběhnou řádné volby jeho vedení a předsedy, který bude následně automaticky členem VV DM ČSMS. Na základě odstoupení stávajícího místopředsedy byl na návrh zbývajících členů VV DM ČSMS jednomyslně zvolen všemi přítomnými členy výboru novým místopředsedou VV DM ČSMS člen výboru Jiří Hejtík.Už v Pacově se ukázalo, že toto složení VV DM je plně funkční a že je schopné vést český motokros tím správným směrem.

Hlavním bodem jednání byla příprava a realizace MČR v motokrosu jednotlivců, jinými slovy - Národní mistrovství v motokrosu pro rok 2012. Byli vytipováni pořadatelé jednotlivých podniků, sestavil se kalendář a přidělila se zodpovědnost jednotlivým zúčastněným tak, aby se v co možná nejkratší době rozběhla jednání s pořadateli jednotlivých mistrovských závodů. Velká část úkolů byla přidělena ing. Janu Juřičkovi, který v současné době zpracovává varianty časových harmonogramů a v dohledné době svolá poradu Promotéra, pořadatelů a týmů/jezdců, kde bude hlavním bodem programu jednání o zabezpečení a provedení MČR po stránce pořadatelské a po stránce organizační.

Dále se projednal a schválil systém, jakým se republikové závody pojedou a jako hlavní zlom oproti systému AČR spatřuje komise tu skutečnost, že se třída 85 ccm vrátila do tzv. „Velké republiky“ a pojedou závody se třídami MX2 a MX3. Konkrétní podobu dostal i kalendář jednotlivých závodů. Základním modelem je rozdělení závodů republikového mistrovství v motokrosu na „Velkou republiku“ (VR) = třídy 85 ccm + MX2 včetně 125 ccm 2T + MX3 a „Malou“ republiku“ (MR) = Třídy 50 ccm + 65 ccm + Junior + Veterán. Tři závody VR budou společné s MR jako dvoudenní nosné závody, k nim bude ve VR přišleněno dalších 3-4 jednodenní závody a 3 jednodenní závody se přičlení i k MR. Po poradě s pořadateli a po schválení těchto termínů vás budeme okamžitě informovat, kde, kdy a jaké závody se pojedou.

V brzké době bude ve VV DM ČSMS řešena i problematika závodů dalších disciplín (Side, čtyřkolky, freestyle a případně Supermoto).

S přáním klidných vánočních svátků, hodně štěstí, zdraví a hodně najetých kilometrů na motokrosových tratích se s vámi pro sezónu 2011 loučí

V Pacově, 17.12.2011

Jiří Hejtík
místopředseda VV DM ČSMS