Ze zápisu ze schůze výkonného výboru SMS motokrosu Morava

05.03.2012 17:52


1) Odstoupení Aleše Drlíka z VV SMS motokrosu Morava:
Aleš Drlík, člen Výkonného výboru SMS motokrosu Morava, v úvodu schůze všem přítomným členům oznámil, že s okamžitou platností ukončuje členství ve VV. Důvodem odchodu je jeho aktivní činnost pro nově založený subjekt Český svaz motocyklového sportu. Ostatní členové jeho rezignaci přijali a domluvili se, že na jeho místo kooptují nového člena.
I přes odstoupení AD z VV SMS motokrosu Morava bylo následně dohodnuto, že motokrosový portál GTMOTOCROSS.CZ bude nadále hlavním mediálním partnerem Přeboru Moravy, tudíž z hlediska propagace závodů, reportů, výsledkového servisu a všech dalších informací se minimálně pro letošní sezonu nic nemění. Informace týkajíci se PM naleznete jak v aktualitách, tak i v sekci SMS Morava.


2) Práce s mládeží:
P. Hrabica všechny seznámil o vzniku Juniorské motokrosové komise, jejíž úkolem je kromě zajištění Mez MČR Juniorů i podpora a výchova mladých jezdců v krajských střediscích (formou zintenzivnění spolupráce a organizací společných soustředění). Předsedou komise byl zvolen Aleš Doležal.


3) Kalendář SMS motokrosu Morava 2012:
Členové VV SMS motokrosu MORAVA dostali z rukou p. Hrabici předběžný návrh kalendáře Přeboru Moravy pro rok 2012, který byl na následné kalendářní poradě upraven a odsouhlasen následovně:

Ne 01.04. Šternberk - třídy 65, 85, 125J, Veterán A+B+C, Hobby
Ne 08.04. Přerov - třídy MX2, Open, Veterán A+B+C, Hobby
Ne 22.04. Dlouhá Loučka - třídy MX2, Open, Veterán A+B+C, Hobby
Út 08.05. Karlín - volný závod
Ne 13.05. Vranov u Brna - třídy MX2, Open, Veterán A+B+C, Hobby
Ne 20.05. Branky - třídy 65, 85, 125J, Open, Hobby
So 16.06. Dubňany - volný závod tříd MX2, Open, Veterán, Hobby
Ne 17.06. Petrovice u Karviné - třídy 65, 85, 125J, MX2, Open, Hobby
Ne 01.07. Mohelnice - třídy 65, 85, MX2, Open, Hobby
So 28.07. Dubňany - volný závod tříd MX2, Open, Veterán, Hobby
Ne 29.07. Slavičín - třídy 65, 85, 125J, Veterán A+B+C, Hobby
Ne 19.08. Karlín - třídy 65, 85, MX2, Open, Hobby
Ne 26.08. Zděchov - třídy MX2, Open, Veterán A+B+C
So 08.09. Dubňany - volný závod tříd MX2, Open, Veterán, Hobby
Ne 09.09. Dubňany - třídy MX2, Open, Veterán A+B+C, Hobby
Ne 30.09. Přerov - třídy 65, 85, 125J, Open, Hobby
Ne 07.10. Dubňany - volný závod tříd MX2, Open, Veterán, Hobby
Ne 21.10. Boršice - třídy 65, 85, 125J, Veterán A+B+C, Hobby


4) Postup jezdců z třídy HOBBY:
S odkazem na Řády SMS motokrosu Morava 2011 nebude umožněno v roce 2012 startovat ve třídách Hobby MX2 a Hobby OPEN jezdcům, kteří se umístili na prvních třech místech výsledkové listiny sezóny 2011. Jedná se o tyto jezdce:
Hobby MX2 - DĚCKULÁČEK Jiří, LIŠKUTÍN Ondřej, KULAJTA Jakub.
Hobby OPEN - KOTÁSEK František, BÁRTA Jiří, SMOLKA Marek.5) Změna časového rozvrhu jízd tříd MX2 a OPEN:
Pro sezónu 2012 se snižuje doba jízd tříd MX2 a OPEN v rámci Přeboru Moravy na 20 minut + 2 kola.


6) Startovné (vklad jezdců) pro sezónu 2012:
Startovné pro sezónu 2012 bude sjednocené pro všechny věkové kategorie, a to 500,- Kč.


7) Řády SMS motokrosu Morava pro rok 2012:
P. Vičar dostal za úkol vypracovat řády Přeboru Moravy pro rok 2012. Návrh řádů bude před distribucí jezdcům poslán p. Hrabicovi k závěrečné korektuře.


8) Třídy MX2 a MX2 Junior při Přeboru Moravy 2012:
U pořadatelů, kde jsou vypsány v rámci Přeboru Moravy třídy MX2 a MX2 Junior, dojde k úpravě časového harmonogramu jízd tak, že u dvou pořadatelů bude vypsána třída MX2 a u dvou potom tří-da MX2 Junior. K dodatečné úpravě dochází z důvodu stejných nominací jezdců v obou třídách a tedy neumožnění bodování v obou vypsaných třídách (pokud by jezdec nestartoval v obou třídách v jeden den).


9) Časomíra pro Přebor Moravy 2012:
Členové VV SMS motokrosu MORAVA se shodli, že by i pro rok 2012 bylo pozitivní zachovat elektronické měření podniku. Budou osloveni vedoucí časoměrných skupin (p. Nesporý a p. Navrátil) a pozváni na kalendářní poradu s pořadateli. Zároveň budou požádáni o cenou nabídku pro 13 podniků Přeboru Moravy 2012.
 

Za VV SMS motokrosu MORAVA
Jindřich HRABICA st.