Zprávy o sporu mezi AČR a Českým svazem motocyklového sportu o mezinárodní autoritu

15.11.2011 20:27

Protože prezentuji tyto stránky jako nezávislé, uvádím zde všechny dostupné informace, jak z AČR tak také z nově vzniklého Českého svazu motocyklového sportu

O ČEM JE TU VLASTNĚ ŘEČ:

TISKOVÉ PROHLÁŠENÍ MŠMT:

Partnerem pro stát bude nezávislý motocyklový svaz

Praha, 26. října 2011 – Podle stanoviska MŠMT již Autoklub České republiky (AČR) není nejvyšší autoritou motocyklového sportu v zemi. Stejně jako tomu bylo před rokem 2001, stát bude ve věci motosportu jednat s novým nezávislým sdružením.

Ministr školství, mládeže a tělovýchovy na začátku října rozhodl o zásadní změně v oblasti motocyklového sportu. Tzv. nejvyšší národní autoritou pro motosport již nebude AČR, ale nově vzniklý Český svaz motocyklového sportu (ČSMS). Ministr o tom na začátku října zpravil dopisem i ženevskou centrálu Mezinárodní motocyklové federace (FIM).

„Na Autoklub se množily stížnosti od samotných jezdců, promotérů i pořadatelů. Týkají se různých odvětví, mj. endura, ploché dráhy nebo brněnské GP. Upadá také péče o mládežnický a dětský sport,“ vysvětlil ministr Josef Dobeš a vyslovil přesvědčení, že nový svaz posune toto odvětví správným směrem.

Důležitým motivem změny bylo i upozornění na možné netransparentní zacházení s veřejnými prostředky, kdy dotace MŠMT určené pro motocyklový sport často nedoputovaly tam, kam byly určeny. Proto nechá ministr podrobit AČR veřejnosprávní kontrole a nezávislému forenznímu auditu.

Krok je plně v kompetenci ministra

V návaznosti na ministrův krok se objevily spekulace o překročení pravomocí a narušování autonomie sportu, kterou garantuje Olympijská charta. MŠMT se přitom řídí zákonem č. 2/1969 Sb. a jeho paragrafem 7, který úřadu přisuzuje mj. „oblast státní péče o sport a sportovní reprezentaci státu“.

Navíc ministerstvo již národní autoritu dříve určovalo. „Stanovisko k národní autoritě roku 2000 zaslal ministr Eduard Zeman. Tehdy ovšem ve prospěch Ječmínkova AČR. Pokud mne nyní pan Ječmínek, tento druhý muž Sazky, kritizuje, tak jen předvádí účelový výklad zákona, “ podotkl ministr.

Ministerstvo zaslalo federaci pouhé doporučení. O platnosti členství, a tedy potvrzení autority ČSMS, rozhodne nezávisle sama FIM během prosincového zasedání. Změna se přitom týká výhradně motorek, automobilový sport je u nás i nadále řízen Autoklubem ČR.

Kontakt:
Renáta Bartková-Sodomková
Odbor vnějších vztahů a komunikace
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Karmelitská 8, 118 12 Praha 1
tel. 725 813 724
e-mail: renata.bartkova@msmt.cz

 

 

19.11.2011:

Předseda VV Svazu endura v AČR

Předseda Svazu motokrosu v AČR

Předseda VV SMT

Předseda Svatz trialu

Předseda Svatz ploché dráhy

 Předseda VV SZM

11. 11.2011: Stanovisko Josefa Dobeše k výběru zástupce českého motocyklového sportu ve FIMu

8.11.2011 Stručný přehled hlavních otázek týkajících se současné situace

8.11.2011 Dopis na MŠMT se žádostí o poskytnutí informací

3.11.2011 Prohlášení Federace motocyklového sportu

3.11.2011:Všem, kteří jste činní v motocyklovém sportu

Foto z tiskové konference

 
Jak to vidí Ivo Helikar:
 
AČR vs. ČSMS v pořadu Události, komentáře:

https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/-boj-o-motocyklovy-sport/

 

NOVÁ STANOVISKA: