Zvláštní ustanovení k závodům CC MČR a PČR v Jiníně 8. -9.5.2010